Dataskyddsbeskrivningar

Här hittar du Sibbo kommuns dataskyddsbeskrivningar.

Då personuppgifter samlas in i ett särskilt användningssyfte bildar de tillsammans ett register. Med dataskyddsbeskrivningarna informeras kunden hur kundens personuppgifter hanteras. Av dataskyddsbeskrivningen framgår bl.a.

• vem som är registeransvarig, dvs som svarar för behandlingen av personuppgifter
• vilka personuppgifter som ingår i registret
• för vilket ändamål personuppgifterna används
• vart personuppgifterna regelmässigt lämnas ut
• principerna för skydd av personuppgifterna.

Varje sektor ansvarar för att deras egna registerbeskrivningar är riktiga och uppdaterade. Vidare information ges av den kontaktperson som finns angiven i dataskyddsbeskrivningen.

Administration

Dataskyddsbeskrivning för Dynasty for SQL ärendehantering (pdf)

Samtycke till fotografering och bildpublicering, Sibbo kommuns publikationer samt kommunikations- och marknadsföringsmaterial (pdf)

Dataskyddsbeskrivning för videotjänsterna (pdf)

Dataskyddsbeskrivning för Systemet Efecte ITSM (pdf)

Dataskyddsbeskrivning för användarregistret för Navisec Flex (pdf)

Ekonomitjänster

Dataskyddsbeskrivning för program som används av ekonomitjänsterna (pdf)

Idrottstjänster

Dataskyddsbeskrivning för Kommuntjänster i Sibbo – Personuppgiftsregister för idrottsgrupper HelleWi (pdf)

Dataskyddsbeskrivning för Ilmari personuppgiftsregister för anmälning till olika verksamheter inom Idrotts- och ungdomstjänster (pdf)

Dataskyddsbeskrivning för Sportyfly Oy, tjänsten Sportyplanner (pdf)

Dataskyddsbeskrivning för Lokalbokningsprogrammet Timmi, Timmi-organisation och Programmet Timmi för ansökan om bidrag (pdf)

Dataskyddsbeskrivning för Lokalbokningsprogrammet Asio (pdf)

Lokalitetsförvaltningen

Dataskyddsbeskrivning för kameraövervakningens register (inspelande) (pdf)

Personaltjänster

Dataskyddsbeskrivning för Kommunrekry (pdf)

Dataskyddsbeksrivning för personalförvaltningens register myJopi/Uppgiftsbeskrivningar samt bedömning av arbetets svårighetsgrad (AKTA och TS)(pdf)

Dataskyddsbeskrivning för personalförvaltningens register (pdf)

Dataskyddsbeskrivning för planering av arbetsscheman och för arbetstidsuppföljning (pdf)

Dataskyddsbeskrivning för personalförvaltningstjänsternas rapportprogram (pdf)

Sibbo institut

Dataskyddsbeskrivning för personuppgiftsregister för hanteringssystemet av kurser eller grupper (Hellewi)(pdf)

Sibbo Vatten

Dataskyddsbeskrivning för kundregistret för vattentjänsterna, Vesikanta plus (pdf)

Social- och hälsovårdstjänster

Dataskyddsbeskrivning för patient- och klientuppgiftsregistret (pdf)

Dataskyddsbeskrivning för programmet Effica,ett patientregister enbart i arkivbruk (pdf)

Dataskyddsbeskrivning för färdtjänstens taxikort (pdf)

Dataskyddsbeskrivning för programmet Plameca Romexis, mun- och tandvårdens bildhanteringsprogram (pdf)

Dataskyddsbeskrivning för kontaktregistret för webbtjänsten Kaikkiallasipoosibbo.fi (pdf)

Dataskyddsbeskrivning för klientuppgiftsregistret hos socialtjänsterna (pdf)

Dataskyddsbeskrivning för kundregistret hos Service för äldre och handikappservice (pdf)

Dataskyddsbeskrivning stöd för över 70-åriga kommuninvånare i en epidemisituation (pdf)

Dataskyddsbeskrivning för veteranregistret (pdf)

Dataskyddsbeskrivning för kostservicen (pdf)

Tjänster för småbarnspedagogik

Dataskyddsbeskrivning för kundregistret i ProConsona (pdf)

Dataskyddsbeskrivning för kundregistret i ProConsona och den mobila lösningen Päivähoito Mukana (pdf)

Ungdomstjänster

Dataskyddsbeskrivning för förteckning över klubbkort (pdf)

Dataskyddsbeskrivning för PARent – kundregistret för uppsökande ungdomsarbete (pdf)

Utbildningstjänster

Dataskyddsbeskrivningar för utbildningstjänster

Utvecklings- och planläggningscentralen

Dataskyddsbeskrivning för karttjänsten Facta WebGIS i Sibbo kommuns interna nätverk (pdf)

Dataskyddsbeksrivning för Näringslivs nyhetsbrev (pdf)

Webbplatser

Dataskyddsbeskrivning för sipoo.fi och visitsipoo.fi (pdf)

Dataskyddsbeskrivning för webbplatserna sipoorakentaajakehittaa.fi, nickbyhjarta.fi, sipoonlahdenkoulunlaajennus.fi, fixasibbo.fi och sipootalo.fi (pdf)

Suomeksi

Senast ändrat 14.08.2020