Kaikki tontit ovat varattu.

Eriksnäsin omakotitalovaltainen asuinalue sijaitsee Etelä-Sipoossa noin kahden kilometrin etäisyydellä Söderkullan taajaman palveluista. Alueen lähipalvelut löytyvät Söderkullasta. Eriksnäsissä voi aistia luonnon ja meren läheisyyden. Eriksnäsin asemakaava-alueen tontit on pääosin rakennettu. Nyt myytävät tontit sijaitsevat Lintukaaren ja Eriksnäsintien eteläisemmässä risteyksessä. Tonttien takaosat nousevat etelää kohti melko jyrkästi. Tästä syystä tonttien rakennusalat ovat tonttien pohjoisosassa. Tontit ovat korkeuserojen vuoksi haasteellisia rakentaa. Tonttien rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0.2. Kahdelle läntiselle tontille tulee rakentaa yhteinen ajoliittymä.

Kartta myytävistä tonteista

Alueen asemakaava ja rakentamistapaohjeet

Alueen asemakaava (pdf)

Alueen rakentamistapaohje (pdf)

Lisätietoja rakentamisesta ja asemakaavasta antaa Tove Hagman, puh. 040 660 5148, tove.hagman( at )sipoo.fi

Kunnallistekniikka

Alueen kunnallistekniikka on valmistunut n. vuonna 2007.

Lisätietoja alueen kaduista antaa Ari Luomala, puh. 040 572 1501, ari.luomala( at )sipoo.fi

Vesi- ja viemäriliittymät on mahdollista saada noin kuukauden varoitusajalla. Niiden rakentamisesta veloitetaan erikseen. Lisäksi veloitetaan kaava-alueella tonttijohtojen liitostyöstä tontin rajalla ja vesimittarin asennuksesta. Muiden töiden (tonttijohtojen kaivu, putkien hankinta ja asennus) tekemisestä ostaja vastaa itse.

Tärkeitä lisätietoja liittymisestä: https://www.sipoo.fi/fi/asuminen_ja_ymparisto/sipoon_vesi/liittyminen

Lisätietoja alueen vesi- ja viemäriverkostosta antaa liitosasiantuntija Tony Lappalainen, puh. 040 193 5341, tony.lappalainen( at )sipoo.fi

Kiinteistönmuodostus

Tontit on lohkottu valmiiksi omiksi kiinteistöiksi. Ostaja maksaa lohkomiskustannukset 990 euroa.

Tontin rakentamisvelvoite

Rakentamisvelvoiteaika on kolme (3) vuotta kauppakirjan allekirjoituksesta. Ostaja sitoutuu rakentamaan omakotitalon kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Rakennuksen on oltava siinä kunnossa, että vähintään rakennusvalvonnan käyttöönottotarkastus on tehty. Rakentamatonta tonttia ei saa luovuttaa edelleen ellei kunta anna siihen kirjallista suostumusta (vallintarajoitus).

Rakentamisvelvoitteen rikkomisesta peritään sopimussakkoa 20 % kauppahinnasta per vuosi. Kunta voi painavista syistä pidentää rakentamisvelvoiteaikaa tapauskohtaisesti. Vallintarajoituksen rikkomisesta peritään sopimussakkoa 20 % kauppahinnasta.

Lainhuudon hakeminen

Tontinostajan on haettava lainhuuto kuuden (6) kuukauden kuluessa kaupantekopäivästä. Ennen lainhuudon hakemista on maksettava varainsiirtovero 4 % kauppahinnasta. Varainsiirtoverosta saa lisää tietoa Verohallinnolta. Lainhuuto haetaan Maanmittauslaitokselta.

Tonttien myyntiperiaatteet

Tontit myydään kiinteään hintaan 100 000 euroa / tontti suoraan niistä kiinnostuneille ilman erillistä hakumenettelyä. Tontteja ei ole mahdollista vuokrata.

Tontti varataan sähköpostitse: mittauspalvelut@sipoo.fi

Ilmoita viestissä tiedot varattavasta tontista, hakijoiden yhteystiedot ja hakijoiden osuus tontista (esim. 50/50).

Lisätietoja Eriksnäsin tonttimyynnistä antaa Oskar Mattsson, puh. 040 634 2568  , oskar.mattsson( at )sipoo.fi

Suuntaa antava esimerkkilaskelma tontinostajalle koituvista kustannuksista (pdf).

På svenska

Viimeksi muokattu 01.07.2020