K 9 Söderkulla företagsområde

suomeksi

Detaljplaneändring

Det ca 2,1 ha stora planändringsområdet ligger på Tarapottens arbetsplatsområde i södra Sibbo, gränsande i norr till Tarapottsbågen och i väster till Sandbackavägen. Avsikten med planändringen är att utvidga kvartersområdet för lokalbyggnader för arbetsplatsbyggande. Samtidigt ändras Tarapottsgrändens linjering.

Detaljplaneändringen har ringa verkningar.K9-avgränsning på guidekartan

Kontaktuppgifter

Detaljplanechef Jarkko Lyytinen tfn. 050 409 3957, fornamn.efternamn@sibbo.fi

Laga kraft

Detaljplanen träder ikraft 21.5.2019
Kungörelse 21.5.2019 (pdf)

Godkännande

Markanvändningssektionen har genom sitt beslut 1.4.2019 § 36 godkänt K 9 detaljplaneändring för Söderkulla företagsområde. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med den 9 april 2019 i kommunens allmänna datanät

Kungörelse 11.4.2019 (pdf)
Protokollsutdrag (pdf)

Godkänt planmaterial

Detaljplanekarta (pdf)
Beskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf)

Förslagsskedet

Förslaget till detaljplaneändring är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 28.2-15.3.2019 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekets öppettider och i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, Söderkulla) samt på kommunens webbplats.

De skriftliga anmärkningarna ska vara kommunen tillhanda senast 15.3.2019 kl 14.00, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Kungörelse 28.2.2019 (pdf)

Detaljplanekarta, förslag (pdf)

Detaljplanebeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor (pdf)

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 20.12.2018

Kungörelse om anhängighet (pdf)

Senast ändrat 15.08.2019