Aktia-motionstrappan

Söderkullavägen 732, parkeringsplats av konditionsbanan.

Motionstrappan i Söderkulla invigdes i september 2018.

Grunduppgifter om trappan

De två meter breda trappstegen är av trä, och motionstrappan består av två skilda delar. Den första delen är 38 meter lång och har en stigning på cirka 30 %. Höjdskillnaden är 12 meter. Den första sträckan består av 81 steg. En 30 meter lång, nästan platt avsats med stenmjölsbeläggning skiljer de två trappdelarna åt. Avsatsen har även en anslutning till konditionsbanan. Den ligger också nära det nyligen förnyade träningsredskapet vid konditionsbanan.

Trappans andra del reser sig mot klippkrönet och har en stigning på 21 %. Från början till slut mäter denna del hela 45 meter. Höjdskillnaden från stenmjölsbeläggningen mått är cirka 10 meter. Denna del av trappan består av 69 trappsteg. Sammanlagt har trapporna 170 steg när ned nedre avsatsen räknas med.

Intelligent belysning

Trappan har belysning som styrs med hjälp av både ett skymningsrelä och en rörelsedetektor. Lamporna tänds vid skymningen och släcks när mängden ljus återigen är tillräcklig. Därtill styrs belysningen med en rörelsedetektor – om ingen rör sig i trappan dämpas ljuset. Vid rörelse blir ljuseffekten igen större, och belysningen i trappan hålls på under en fastställd tid. Under vintersäsongen är trappan ur bruk och lamporna hålls släckta.

Några saker att komma ihåg i trappan
  • Trappan är i bruk under den snöfria årstiden.
  • Trappan har inget vinterunderhåll.
  • Belysningen hålls släckt under vintersäsongen.
  • Trappstegen kan vara hala!
  • Skor med metalldubb hör inte hit. Om du använder löp- eller gångstavar se också till att skydda dubbarna med gummifötter.
  • Var vänlig och rasta inte din hund vid trappan.
  • Det är förbjudet att åka pulka eller rutscha ner i trappan eller sluttningen bredvid.
  • Kom ihåg att värma upp innan du börjar träna i trappan!

Trappan erbjuder kommuninvånarna en möjlighet till motion med låg tröskel. Syftet är att sporra alla Sibbobor oberoende av ålder eller konditionsnivå till att motionera. Samtidigt erbjuder trappan även en utmaning för aktiva idrottare.

Trappan är byggd av Sibbo kommun och Sibbo Sparbankstiftelse har bidragit till finansieringen.

Suomeksi

Senast ändrat 05.07.2019