eSmåbarnspedagogiksuomeksi

Via Sibbos eSmåbarnspedagogik-portal kan vårdnadshavarna göra en dagvårds- och servicesedelansökan samt anmäla barnet till förskoleundervisning ytterom den officiella anmälningstiden i Wilma. Via eSmåbarnspedagogik-portalen anmäler vårdnadshavarna barnets vårdtider i förskola och dagvård. I portalen kan man även läsa alla barnets servicesedelbeslut samt beslut gällande barnets placeringar inom dagvård och förskola.

Du kan skriva in dig till eSmåbarnspedagogik -portalen direkt härifrån.

Anvisning för anmälan av vårdtider

Senast ändrat 03.12.2019