Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Toimeentulotuki muodostuu kolmesta osasta: perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Hae perustoimeentulotukea Kelasta. Jos Kelan päätös hakemukseesi on mielestäsi virheellinen, voit hakea siihen muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen Kelaan.

Täydentävää toimeentulotukea voidaan hakea eri elämäntilanteista johtuviin menoihin, joihin ei voi saada perustoimeentulotukea. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on tukea omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

Näin haet täydentävää ja ehkäisevää tukea

Jos olet jo saanut hakemusta koskevalle ajalle Kelan päätöksen perustoimeentulosta

Jos et ole vielä hakenut perustoimeentulotukea

Voit hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea samalla, kun haet perustoimeentulotukea Kelasta. Kela toimittaa hakemuksesi Sipoon kunnalle, jos pyydät hakemuksen siirtoa ja esität hakemuksessasi muita kuin perustoimeentulotukeen kuuluvia menoa.

Kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi kunta voi myöntää toimeentulotukea poikkeuksellisesti myös ilman, että asiakkaan oikeutta perustoimeentulotukeen on kyseisenä ajanjaksona Kelan päätöksellä arvioitu ja ratkaistu. Tuki voidaan myöntää näissä tilanteissa ehkäisevänä toimeentulotukena. Myös näissä tilanteissa tehdään selvitys asiakkaan tuloista ja menoista.på svenska
Sivun lisääjä: 05.07.2018

KÄYNTIOSOITE


Sosiaali- ja terveysasema
Jussaksentie 14
2. kerros
04130 Sipoo 

SÄHKÖINEN ASIOINTI


Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotukihakemusMUUALLA VERKOSSA


Finlex, Laki toimeentulosta
Kela, Toimeentulotuki