Hemservice för barnfamiljer

Hemservice kan ges tillfälligt om det finns ett akut behov av praktiskt stöd i familjen. Då hemservicen för barnfamiljer gör ett hembesök hjälper familjearbetaren till med till exempel barnskötsel eller hemsysslor. Hemservicen för barnfamiljer är avgiftsbelagd, och behovet av servicen avgörs från fall till fall och beviljas enligt tillgängliga resurser.

Hemservice ges till exempel i följande situationer:
 • slutskedet av graviditeten och då familjen får en ny familjemedlem
 • flerlingsfamilj
 • ena föräldern är trött och utmattad
 • plötslig förändring i livssituationen
 • familjens funktionsförmåga försämras
 • förälderns sporadiska vård- eller terapibesök som föräldern inte kunnat förutspå
Hemservice för barnfamiljer eller familjearbete ges inte för:
 • studier och hobbyer
 • behov av personlig assistent
 • att möjliggöra förälderns arbetande eller distansarbete
 • vård av barn som insjuknat plötsligt om föräldern har rätt att stanna hemma med barnet
 • enbart behov av transport
Prislista för hemservice 2020

Tillfällig hemservice för barnfamiljer: 5€/h

För mer långvarig service som pågår över tre månader bestäms avgiften utifrån familjens inkomster, familjens storlek och servicetimmarna.

Ta kontakt!

suomeksi
Senast ändrat 15.06.2020

BESÖKADRESS


Social- och hälsostation
Jussasvägen 14
2. vån.
04130 Sibbo

TA KONTAKT


09 2353 6013
vardagar kl. 8.15−15.00
lapsiperhepalvelut@sipoo.fi
Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information


Ansvarig socialhandledare
Anne Willström
tfn 050 463 5126
anne.willstrom@sibbo.fi

Servicechef
Kaija Kurkela
tfn 040 191 4337
kaija.kurkela@sibbo.fi

Vänligen använd inte e-posten
för att skicka personuppgifter
eller sekretessbelagd information.


E-TJÄNSTER


Blankett för hemservice
Utredning av betalningsförmåga
GENVÄGAR


Privata socialvårdstjänster
Rådgivningens familjearbete
Socialarbete för barnfamiljer