Hemservice för barnfamiljer

Hemservice kan ges tillfälligt om det finns ett akut behov av praktiskt stöd i familjen. Då hemservicen för barnfamiljer gör ett hembesök hjälper familjearbetaren till med till exempel barnskötsel eller hemsysslor. Hemservicen för barnfamiljer är avgiftsbelagd, och behovet av servicen avgörs från fall till fall och beviljas enligt tillgängliga resurser.

Hemservice ges till exempel i följande situationer: 
 • slutskedet av graviditeten och då familjen får en ny familjemedlem
 • flerlingsfamilj
 • ena föräldern är trött och utmattad
 • plötslig förändring i livssituationen
 • familjens funktionsförmåga försämras
 • förälderns sporadiska vård- eller terapibesök som föräldern inte kunnat förutspå
Hemservice för barnfamiljer eller familjearbete ges inte för:
 • studier och hobbyer
 • behov av personlig assistent
 • att möjliggöra förälderns arbetande eller distansarbete
 • vård av barn som insjuknat plötsligt om föräldern har rätt att stanna hemma med barnet
 • enbart behov av transport
Prislista för hemservice

Tillfällig hemservice för barnfamiljer:

besök (0-2 h)       9,50 euro
besök (2-4 h)      16,10 euro
besök (2-6 h)      20,60 euro
besök över 6 h   25,20 euro

För mer långvarig service som pågår över tre månader bestäms avgiften utifrån familjens inkomster, familjens storlek och servicetimmarna.

Ta kontakt!

suomeksi
Senast ändrat 19.09.2019

BESÖKADRESS 


Social- och hälsostation
Jussasvägen 14
2. vån.
04130 Sibbo

TA KONTAKT
050 465 8352
vardagar kl. 8.15−15.00

Specialsocialhandledare
Anne Willström
tfn 050 463 5126
anne.willstrom@sibbo.fi

Nina Klemola
tfn 040 191 4472
nina.klemola@sibbo.fi

Servicechef
Katarina Alhovuori
tfn 040 191 4337
katarina.alhovuori@sibbo.fi

E-TJÄNSTER
Blankett för hemservice
Utredning av betalningsförmåga 

Ge respons! Ge respons!


GENVÄGAR


Privata socialvårdstjänster
Rådgivningens familjearbete
Socialarbete för barnfamiljer