Sibbo kommuns begravningsplats för smådjur Gyllene lunden

Verksamhetscentret Vägskälets teammedlemmar ansvarar för begravningsplatsens allmänna utseende och koordineringen av gravplatserna. I övrigt fungerar begravningsplatsen enligt självbetjäningsprincipen. Ägaren sköter själv om begravningen av sitt sällskapsdjur.

Man bör dock komma överens om begravningen på förhand. Verksamhetscentret Vägskälet pekar också ut den exakta gravplatsen. Verksamhetscentret lånar ut verktyg som behövs för begravningen.

Det har inte tidigare funnits en begravningsplats för smådjur i Sibbo. Saken togs upp i ett invånarinitiativ, där många djurägare önskade att de kunde begrava sina kära sällskapsdjup på en plats de kunde besöka. Begravningsplatsen är avsedd för begravning av hundar, katter och andra små sällskapsdjur.

Ansökan om begravningsplats for smådjur

Kontaktuppgifter till Verksamhetscentret Vägskälet i ärenden gällande begravning:

Stora Byvägen 9
04130 Sibbo
+358 40 191 4435

Mer information:
Verksamhetsledare Lassi Puonti
+358 40 191 4425
lassi.puonti@sibbo.fi

 

suomeksi

Senast ändrat 17.10.2019