Sibbo kommuns begravningsplats för smådjur Gyllene lunden

Sysselsättningsenhet Vägskälets teammedlemmar ansvarar för begravningsplatsens allmänna utseende och koordineringen av gravplatserna. I övrigt fungerar begravningsplatsen enligt självbetjäningsprincipen. Ägaren sköter själv om begravningen av sitt sällskapsdjur.

Man bör dock komma överens om begravningen på förhand. Sysselsättningsenhet Vägskälet pekar också ut den exakta gravplatsen. Sysselsättningsenhet lånar ut verktyg som behövs för begravningen.

Det har inte tidigare funnits en begravningsplats för smådjur i Sibbo. Saken togs upp i ett invånarinitiativ, där många djurägare önskade att de kunde begrava sina kära sällskapsdjup på en plats de kunde besöka. Begravningsplatsen är avsedd för begravning av hundar, katter och andra små sällskapsdjur.

Ansökan om begravningsplats for smådjur

Kontaktuppgifter till Sysselsättningsenhet Vägskälet i ärenden gällande begravning:

+358 40 191 4435

Mer information:
Sysselsättningschef Lassi Puonti
+358 40 191 4425
lassi.puonti@sibbo.fi

Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

 

 

suomeksi

Senast ändrat 11.05.2020