Verkstaden Rastis

Vägskälet erbjuder verkstadsverksamhet för unga

Ungdomsverkstaden Rastis är en separat enhet inom Sysselsättningsenhet Vägskälet. Rastis startade som ett pilotprojekt till vars design, utveckling och genomförande söks ungdomar som har en önskan att påverka sina egna livskunskaper och dela med sig av sina erfarenheter till andra ungdomar.

I verkstaden är det en stark faktor att tillsammans påverka och sätta sig in i individuellt målinriktat arbete.

Verksamheten är integrerad inom Sysselsättningsenhet Vägskälet som sin egen enhet med personlig stil.

Verkstaden Rastis
ansökningsblankett

Verkstad Rastis är öppen ansökan.

Kontaktinformation

Verkstad Rastis
Stora Byvägen 38, 04130 Sibbo
+358 40 191 6033

Mer information:
Sysselsättningschef Lassi Puonti
+358 40 191 4425
lassi.puonti@sipoo.fi

Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Suomeksi

Senast ändrat 07.09.2020