Nikkilän kaavarunko

Kaavarunkotyön tausta ja tavoitteet   På svenska

Työn tarkoituksena on koota yhteen Nikkilää koskevat maankäytön strategiset linjaukset sekä vireillä olevat suunnitteluhankkeet. Kaavarunko muodostaa asemakaavoitusta ohjaavan kokonaiskuvan Nikkilän maankäytön tulevaisuudesta. Kaavarunko perustuu Nikkilän kehityskuvaan, jossa on määritelty yleispiirteisesti kasvun painopistealueet sekä kehittämisen periaatteet kaavoituksen ja muun suunnittelun tueksi. Kehityskuvassa tavoitteeksi on asetettu mm. väestöpohjan lisääminen, imagon parantaminen, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen sekä esteettisesti ja toiminnallisesti vetovoimaisen kaupungin kehittäminen. Vuoteen 2030 ulottuvassa kehityskuvassa on määritelty kehityspolku Nikkilän kasvulle, joka mahdollistaa henkilöjunayhteyden avaamisen pääradan suuntaan.

Kaavarunkotyössä tarkastellaan Nikkilää kokonaisuutena ja tarkennetaan kehityskuvassa esitettyjä strategisia linjauksia. Tarkastelualueen asukasmitoitus perustuu kehityskuvassa esitettyyn kasvutavoitteeseen, jonka mukaan Nikkilä asukasmäärä on vuoteen 2035 mennessä kasvanut noin 10 000 asukkaaseen. Kaavarunko on suunnittelua ja toteutuksen ohjelmointia tukeva joustava työväline, joka toimii keskustelunalustana eri sidosryhmien, kuten kunnan viranhaltijoiden ja päätöksentekijöiden sekä asukkaiden ja yritysten välillä.

Kaavarunkotyön nettisivuille tästä.

Uusi Nikkilä -ideapaja

Uusi Nikkilä -ideapaja on nuorten arkkitehtitoimistojen Uusi kaupunki -kollektiivin yhdessä Sipoon kunnan kanssa järjestämä osallistava kaupunkisuunnitteluprojekti, jossa kollektiivi luo rohkean vision Sipoon Nikkilän keskustan kaupunkikuvasta. Tuloksena on neljä ajatuksia herättävää kaupunkisuunnitelmaehdotusta, jotka pyrkivät räväkkyydellään ravistelemaan totuttuja ajattelumalleja ja avaamaan uusia polkuja tulevaisuuden Nikkilän ulkomuotoon. Ehdotukset luovutetaan kansalaiskeskustelun pohjaksi ja Sipoon kaavoituksen käyttöön. Yhteenveto ideapajan vastauksista tässä.

 


Kuva: Suvi Suovaara

Viimeksi muokattu 01.11.2019