Specialungdomsarbete

Sibbo kommun har en specialungdomsarbetare vars centrala mål i arbetet är att förebygga marginalisering och utslagning bland de unga i högstadieåldern.

Specialungdomsarbetaren har som uppgift att hjälpa och stöda de unga i sin utveckling genom personliga samtal och smågruppsverksamhet. Diskussioner som förs med specialungdomsarbetaren är konfidentiella.

Specialungdomsarbetaren samarbetar bl.a. med skolor, nätverksgrupper och andra aktörer inom ungdomsarbetet.

Föräldrar kan vara i kontakt med specialungdomsarbetaren i frågor angående sitt barns välmående.

Specialungdomsarbetaren Saska Sarnikorpi når du på telefonnumret 040 6300439 och Ronja Roms tel.040 3533 371

Senast ändrat 09.09.2019