E 4A Jontaksen urheilupuisto

På svenska

Asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Sipoon Hangelbyn kylässä, noin 4 km kaakkoon Söderkullasta. Kaava-alue sijoittuu Kalkkirannantien länsipuolelle, ja sen koko on noin 16,5 hehtaaria. Kaavoitus koskee kiinteistöä Jontas 753-408-9-58.

Tarkoituksena on laatia asemakaava urheilu- ja virkistyspalveluiden alueelle. Aiemmin samalle alueelle on suunniteltu Jontaksen puutarhakylän asemaakaavaa, mutta toimintojen sijoitustarpeiden muututtua asemakaava kuulutettiin vireille aiempaa asemakaavahanketta suuremmalla maa-alueella, nimellä Hangelbyträsketin puutarhakylän asemakaava. Vireille kuuluttamisen jälkeen on todettu, että alueen asemakaavoitusta kannattaa jatkaa kahdessa osassa: E4A Jontaksen urheilupuiston asemakaava vanhalla kaava-alueella sekä E4B Hangelbyträsketin puutarhakylä uudella maa-alueella. Ensin toteutetaan kaava E4A ja sen jälkeen aloitetaan kaavan E4B valmistelu.

Kaavarajaus kartalla

 

 

Yhteyshenkilöt

Kaavoituspäällikkö
Jarkko Lyytinen
puh. 050 409 3957
sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi


Voimaantulo

Jontaksen urheilupuiston asemakaava saa lainvoiman 27.2.2020

Kuulutus lainvoimasta 27.2.2020 (pdf)

Asemakaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)


Hyväksymisvaihe

Sipoon kunnavaltuusto päätti kokouksessaan 11.11.2019 § 92 hyväksyä Jontaksen asemakaavan.  Ote valtuuston pöytäkirjasta, pdf
Kuulutus hyväksymisestä, pdf
Hyväksytty asemakaavakartta, pdf
Hyväksytty asemakaavaselostus, pdf
Asemakaavaselostuksen liitteet, pdf
Asemakaavan havainnekuva, liite 5, pdf

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus oli MRL:n 65 § ja MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 11.4. - 13.5.2019 asiakaspalvelu INFO:ssa (Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä) kirjaston aukioloaikana, Söderkullan kirjastossa (Amiraalintie 2, Söderkulla) ja kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat.

Kuulutus nähtävilläolosta (pdf)

Kaavakartta ehdotus (pdf)
Merkinnät ja määräykset (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet sekä niiden vastineet (pdf)

Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta 26.3.2019 § 113 (pdf)

 

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 22.2.-23.3.2018.

Mahdolliset mielipiteet asemakaavaluonnoksesta tuli toimittaa kirjallisesti 23.3.2018 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse kirjaamo(at)sipoo.fi.

Asemakaavaluonnokseen voi tutustua maanantaina 5.3.2018 klo 17-19 Sipoonlahden koululla (Neiti Miilin tie 6, Söderkulla) pidettävässä kaavanäyttelyssä. Näyttelyyn voit saapua vapaasti sinulle sopivaan aikaan klo 17-19 välillä. Samassa tilaisuudessa pääsee tutustumaan myös Miilin alueen rakennushankkeisiin. Tervetuloa!

Kuulutus (pdf)

Asemakaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)

Kaavaselostuksen liitteet:
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (liite 1, pdf)
Muistio työneuvottelusta (liite 2, pdf)
Asemakaavakartan pienennös (liite 3, pdf)
Asemakaavamerkinnät ja -määräykset (liite 4, pdf)
Havainnekuva (liite 5, pdf)
Asemakaavoituksen seurantalomake (liite 6, pdf)

Selvitykset

Hulevesiselvitys (pdf)
Maisemaselvitys (pdf)
Liikenneselvitys (pdf)
Ylijäämämassojen läjityksen pohjavesivaikutusten arviointi (pdf)

Tutustu myös alueelle suunniteltua edellistä kaavahanketta varten tehtyihin aineistoihin:
Jontaksen puutarhakylän asemakaava (alueen edellinen hanke)

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 7.9.2017.

Asemakaavatyö on käynnistetty laatimalla kaavan lähtökohtia ja osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS on nähtävillä internetissä koko kaavaprosessin ajan. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa 10.10.2017 mennessä kirjallisesti osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse kirjaamo(at)sipoo.fi.

Kuulutus (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Viimeksi muokattu 26.02.2020