Kompletterande och förebyggande utkomstöd

Utkomststödet består av tre delar: grundläggande utkomststöd, kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd.

Grundläggande utkomststöd ska ansökas hos FPA. Om du anser att FPA:s beslut är felaktigt, kan du söka ändring i beslutet genom en begäran om omprövning.

Kompletterande utkomststöd kan ansökas för kostnader som uppkommer i olika livssituationer och för vilka du inte kan få grundläggande utkomststöd. Syftet med förebyggande utkomststöd är att främja förmågan att klara sig på egen hand samt att förebygga utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd.

Så här ansöker du om kompletterande och förebyggande stöd

Om du redan har fått ett beslut av FPA om grundläggande utkomststöd för den tid som ansökan gäller,

Om du inte ännu har ansökt om grundläggande utkomststöd,

Kan du kan ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd samtidigt som du ansöker om grundläggande utkomststöd hos FPA. Du kan be att FPA överför din ansökan till Sibbo kommun om du i din ansökan uppger andra utgifter än de som ingår i det grundläggande utkomststödet.

För att trygga brådskande och nödvändig hjälp kan kommunen i undantagsfall bevilja utkomststöd utan att en klients rätt till grundläggande utkomststöd har bedömts och avgjorts av FPA genom ett beslut för tidsperioden i fråga. Stöd kan i dessa situationer beviljas som förebyggande utkomststöd. En utredning av inkomster och utgifter görs också i dessa situationer.

suomeksi
[l:public_create_by]: 27.03.2017

BESÖKADRESS


Social- och hälsostation
Jussasvägen 14
2. vån.
04130 Sibbo 

E-TJÄNSTER


Ansökan - Kompletterande
och förebyggande utkomststöd
 


PÅ ANDRA WEBBPLATSER


Finlex, Lag om utkomststöd
Fpa, Utkomststöd