Tilausajokuljetuksia käyttäville oppilaille ja heidän huoltajilleen

Tilausajokuljetus on aina ensisijaisesti liitäntäkuljetus linja-autolle, ellei mitään erityissyytä ole. Mikäli linja-autoliikennettä ei ole lainkaan, järjestetään kuljetus yleensä tilausajona. Tilausajokuljetus ei tarkoita sitä, että oppilas haetaan kotipihasta ja viedään koulun pihaan, vaan oppilaan edellytetään kävelevän liikennöitsijän ja kunnan sopimaan kokoontumispaikkaan samoin kuin linja-autoja käyttävät oppilaat kävelevät lähimmälle linja-autopysäkille.

Tilausajokuljetus ei myöskään tarkoita sitä, että oppilas aamulla tulee kouluun siihen aikaan, kun ensimmäinen oppitunti alkaa tai pääsee välittömästi koulutuntien jälkeen lähtemään kotiin. Oppilailla voi olla odotusaikaa aamulla tai iltapäivällä. Koulut järjestävät kuljetusta odottavalle oppilaalle mahdollisuuden ohjattuun toimintaan.

Kouluissa jaetaan ensimmäisenä koulupäivänä HSL:n koululaisen matkakortit bussikuljetuksia varten. Tietoja linja-autojen aikatauluista ja reiteistä saa parhaiten Helsingin seudun liikenteeltä, www.reittiopas.fi.

Alkusyksyn tilausliikenteen aikataulut ovat voimassa toistaiseksi. Lukukauden alussa ei ole mahdollista tehdä lopullisia aikatauluja, koska monien koulujen lukujärjestykset ja ryhmäjaot eivät vielä ole lopullisia. Aikataulumuutoksia tehdään syksyn aikana ja niistä ilmoitetaan koulujen kautta.

Tilausajokuljetuksia käyttävien oppilaiden tulee ottaa huomioon, että oppilaan on oltava kokoontumispaikassa aikataulussa mainittuna kellonaikana (mieluummin hieman aikaisemmin kuin liian myöhään). Tilausajojen aikataulut on laadittu siten, ettei ajoneuvolla ole aikaa odottaa oppilaita. Tilausliikenne on linja-autoliikenteeseen verrattavaa liikennettä. Keli- ja sääolosuhteista johtuen voi myöhästymisiä tapahtua varsinkin talvella, ja 10 minuutin odotusaikaa voidaan vielä pitää normaalina.

Mikäli oppilas sairastuu lukuvuoden aikana eikä käytä tilausajokuljetusta kouluun/koulusta kotiinpäin, siitä ilmoitetaan suoraan liikennöitsijöille klo 06.30 ja 17.00 välisenä aikana tilausajokortissa ja aikataulussa mainittuun puhelinnumeroon. Tekstiviestejä suositellaan ja niitä voi lähettää mihin aikaan tahansa, mutta on syytä ottaa huomioon, ettei niitä välttämättä kuitata vastaanotetuiksi.

Jos oppilas on oikeutettu tilausajokuljetukseen myös koulun jälkeen eikä hän käytä sitä vaan jää esim. iltapäiväkerhoon, on siitä ilmoitettava välittömästi kouluun ja sivistystoimistoon (puh. 09 2353 7002), jotta turhat tilausajot voidaan perua.

Oppilaiden tulee käyttää tilausajokuljetusta sinä kellonaikana kuin se on järjestetty, koska ajoneuvoihin mahtuu vain tietty määrä oppilaita ja melkein kaikkiin aika-tauluihin on yhdistetty useamman koulun oppilaiden kuljetuksia.

Ensimmäisenä koulupäivänä (15.8.) ajetaan normaalin maanantaiaikataulun mukaan, vaikka koulun ohjelma mahdollisesti poikkeaisi lukujärjestyksestä.

Viimeksi muokattu 14.01.2019