Trafik 

Utvecklings- och planläggningscentralen handhar kollektivtrafikärenden, avdelningen för Teknik och miljö handhar väg- och gatuärenden och Bildningsavdelningen handhar skolskjutsar.


03.12.2020

HRT meddelar: I och med konkurrensutsättning sätts nya elbussar i trafik i linjenätet i Sibbo

Oy Pohjolan Liikenne Ab och Taksikuljetus Oy har vunnit konkurrensutsättningen av busslinjer i Sibbo och Tusby. I och med konkurrensomgången sätts 24 nya elbussar i trafik i linjenätet i Sibbo.

Nyhet

30.11.2020

HRT meddelar: Busstidtabellerna ändras i Tusby, Kervo och Nickby 14.12

Bussarna i Tusby, Kervo och Nickby får nya tidtabeller måndagen den 14 december på grund av tidtabellsändringar för D-, R- och Z-tåg.

Nyhet

26.11.2020

Reparationen av raset vid Massbyvägen (landsväg 11679) inleds 30.11

Arbetet med att reparera vägkanten som rasat vid Massbyvägen inleds måndag 30.11.2020. Arbetet utförs på vägavsnittet mellan Örnvägen och Immersbyvägen. Medan arbetet pågår är den ena körfilen avstängd och trafiken dirigeras med trafikljus. En viktbegränsning har också införts på vägen.

Nyhet

25.11.2020

HRT meddelar: Vi har nu publicerat trafikeringsplanen 2021-2022, du kan kommentera planen fram till 13.12

HRT uppgör varje år en trafikeringsplan som innefattar följande års ändringar i trafikeringen. Planen omfattar buss-, tåg-, spårvagn, metro- och färjetrafiken. Vi samlar nu in kommentarer från kunderna om utkastet till trafikeringsplanen för perioden 2021-2022. Kommenteringstiden går ut 13.12.2020.

Nyhet

18.11.2020

Vi testar i Sibbo nytt sätt att markera var bussen stannar

Från och med måndag 23.11 testar Helsingforsregionens trafik (HRT), Sibbo kommun och Nylands NTM-central nytt sätt att markera var bussarna stannar i Sibbo. Också bussföretag Pohjolan Liikenne som trafikerar området deltar i försöket.

NyhetSenast ändrat 27.02.2020