Asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja peritään muun muassa terveydenhoidosta, sairaanhoidosta, laitoshoidosta, palveluasumisesta, kotihoidosta, suun terveydenhuollosta ja päivätoiminnasta.
Asiakasmaksut pohjautuvat lainsäädäntöön.

Lue sosiaali- ja terveydenhuollon taksat ja maksut


Käyntimaksut

Avosairaanhoidon maksut
Käynti terveysasemalääkärillä 20,60€/käynti 18 vuotta täyttäneeltä, veloitetaan enintään kolme kertaa vuodessa
Sairaudenhoitokäynti sairaanhoitajalla tai terveydenhoitajalla 11,40€/käynti
Hoitosarja (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai fysioterapia) 11,40€/käynti, veloitetaan enintään 45 käyntikerralta vuodessa
Lisäksi jotkut lääkärintodistukset ovat maksullisia

Maksu käyttämättä ja perumatta jätetyistä lääkäriajoista 50,80€ (ei koske alle 15-vuotiaita)

Suun terveydenhuollon maksut
Käyntimaksu hammaslääkäri 13,10€/käynti
Päivystyskäynniltä veloitetaan lisäksi 13,10€.
Käyntimaksu suuhygienisti 10,20€/käynti
Lisäksi veloitetaan käynnin yhteydessä tehdyistä toimenpiteistä ja lisätutkimuksista 8,40 – 222,70€/toimenpide tai lisätutkimus

Maksu käyttämättä ja perumatta jätetyistä hammaslääkäriajoista 50,80€ (ei koske alle 15-vuotiaita)

Laitoshoidon maksut
Lyhytaikainen laitoshoito 48,90€/vrk
Päivä tai yöhoito 22,50€/vrk
Laitoshoidon maksu maksukaton ylittymisen jälkeen 22,50€/vrk

Terveysaseman lääkäripalvelun maksua ei peritä
• äitiys- ja lastenneuvolakäynniltä
• alle 18-vuotiaalta
• sotaveteraaneilta
• maksukaton täyttymisen jälkeen

Peruuttamaton vastaanottoaika

Mikäli potilas ei pääse terveysasemalle hänelle varattuna ajankohtana, aika tulee peruuttaa puhelimitse mahdollisimman pian. Peruuttamattomasta ja käyttämättömästä ajasta peritään sakkomaksu. Peruuttamattomasta vastaanottoajasta peritään 50,80€ sakkomaksu 15 vuotta täyttäneeltä asiakkaalta.

Sakkomaksua ei peritä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.

Terveydenhuollon maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2020-2021 maksukatto on 683€. Maksukattoon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi.

Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Maksukattoon lasketaan mukaan

  • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut,
  • fysioterapiamaksut
  • sarjahoidon maksut
  • sairaalan poliklinikkamaksut
  • päiväkirurgian maksut
  • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
  • yö- ja päivähoidon maksut
  • kuntoutushoidon maksut.

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja hammashoidosta, sairaankuljetuksesta, lääkärintodistuksista eikä yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista.

Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi toimeentulotuesta tai tapaturmavakuutuksen perusteella.

Miten on toimittava?
Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Vapaakortin antaa se sosiaali- tai terveyspalveluyksikkö jossa maksukatto tulee täyteen. Kortti tulee aina esittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupisteessä asioidessa.

Alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista on säilytettävä. Ne tulee esittää pyydettäessä vapaakorttia haettaessa.

Kun asiakas esittää tämän vapaakortin kunnallisessa terveydenhuollossa, ei korttiin merkityltä henkilöltä saa periä maksua terveyskeskuksen lääkärissäkäynnistä, poliklinikkakäynnistä, päiväkirurgisesta hoidosta, sarjahoidosta, yksilökohtaisesta fysioterapiasta, yö- ja päivähoidosta eikä kuntoutushoidosta. Poikkeuksena on lyhytaikainen laitoshoito (sairaalahoito), josta peritään alennettu maksu 22,80€/vrk.

Maksuttomuus ei koske hoitoa, jonka perusteena on tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä vastaavan aikaisemman lain perusteella korvattava hoito.

Jokaiselle korttiin merkitylle alle 18-vuotiaalle annetaan oma rinnakkaiskortti.

Kun maksukattosi on täyttynyt, ota yhteyttä asiakaslaskutukseen, toimistosihteeri Nina Enholm, 040 1914331

Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen kattonsa, joka on 577,66€ vuonna 2020. Katon täyttymisen jälkeen asiakas maksaa vain 2,50€ omavastuun lääkettä kohti. Saat korvausta ostamistasi lääkkeistä sen jälkeen, kun alkuomavastuusi on täyttynyt. Alkuomavastuu on 50€ kalenterivuodessa. Alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria. Sitä sovelletaan vasta sen vuoden alusta, jolloin täyttää 19 vuotta.

Korvauksen saa suoraan apteekista, kun esittää Kela-kortin ja Kelan ilmoituksen lisäkorvausoikeudesta. Korvausta voi myös hakea jälkeenpäin puolen vuoden ajan.

 

Svenska

Viimeksi muokattu 01.06.2020