Främmande arter

Med främmande arter avses djur- och växtarter som spridits av människan och som inte hör hemma i den finländska naturen. Vissa arter kan orsaka stora skador på urpsrungliga arter, ekosystem och på skogs- och jordbruket. De kan även vara skadliga för människans och djurs hälsa. Spridandet av främmande arter i naturen förbjuds av Naturvårdslagen (43§) om det finns risk för att de bildar permanent bestånd. 
Speciellt skadliga arter är bl.a. jättelokan, vresrosen och minken.

Vid upptäckten av främmande arter bör man kontakta kommunens Miljövård.

Mer information om främmande arter. 

Suomeksi

Senast ändrat 08.07.2019