Katuvalaistus

Katuvalaistuksen hoidon ja ylläpidon tehtävistä vastaa Uudenmaan Verkonrakennus Oy. Havaitut viat, rikkoontumiset ja häiriöt tulee ilmoittaa suoraan palveluntuottajalle:

sähköpostitse: katuvaloviat.sipoo@uvr.fi

Huom! Ilmoituksessa tulee mainita kunta, katuosoite sekä vian laatu.

Ilmoitetut viat siirtyvät palveluntuottajan toimenpidelistalle ja ne korjataan niiden kiireellisyyden mukaan tai seuraavan huoltokierroksen yhteydessä.

Katuvalaistuksen suunnittelusta (investointihankkeiden ulkopuolella) ja asettamisesta vastaa katupäällikkö.

På svenska

Viimeksi muokattu 04.12.2019