S 17 B Söderkullan keskusta, Amiraalintie 4

På svenska

Asemakaavan muutos

Asemakaavamuutos on Sipoon kaavoitusohjelman 2013-2016 kohde nro S 17. Asemakaavamuutos S 17 on jaettu kahteen osaan: S 17 A ja S 17 B. Kaava S 17 A hyväksyttiin valtuustossa 9.6.2014.

Kaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa korkealaatuinen asuin- ja liikerakentaminen Söderkullan keskustan keskeiselle paikalle. Sipoon kunta järjesti korttelista 39 siihen liittyvine katu- ja viheralueineen tontinluovutuskilpailun keväällä 2015. Kilpailun voittanut suunnitelmaehdotus, jonka on laatinut Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen, on kaavan valmisteluaineistona.

Yhteyshenkilöt

kaavoitusarkkitehti Jarkko Lyytinen
puh 050 409 3957

sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Lainvoima

Asemakaava astuu voimaan 9.8.2018.

Kuulutus voimaantulosta (pdf)

Hyväksyminen

Valtuusto on päätöksellään 11.6.2018 § 48 hyväksynyt S 17 B Söderkullan keskustan, Amiraalintie 4 asemakaavamuutoksen. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 19. kesäkuuta 2018 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Ote pöytäkirjasta (pdf)

Kuulutus hyväksymisestä 21.6.2018 (pdf)

Hyväksytty kaava-aineisto (pdf):

Kaavakartta
Kaavaselostus
Selostuksen liitteet

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotus ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä 8.3 - 9.4.2018.

Kuulutus 8.3.2018 (pdf)
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.2.2018 (pdf)

Asemakaavakartta, ehdotus (pdf)
Asemakaavan selostus (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf)
2. Osallistumis ja arviontisuunnitelma
3. Putkikartta
4. Asemakaavakartan pienennös
5. Merkinnät ja määräykset
6. Havainnekuvat

Aloitusvaihe

Vireillä olevan asemakaavatyön suunnittelualuetta on muutettu. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 19.5–20.6.2016.

Kuulutus 19.5.2016 (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2016 (pdf)

-

Asemakaavatyö S 17 kuulutettiin vireille 27.6.2013.

Kuulutus 27.6.2013 (pdf)

Viimeksi muokattu 07.08.2018