Kävely ja pyöräily

Heijastintempaus Liikkujan viikon kunniaksi

Sipoon kunta osallistuu eurooppalaiseen Liikkujan viikkoon 16.–22.9.2020. Liikkujan viikolla kannustetaan ihmisiä pohtimaan omia, arkisia liikkumisvalintoja ja niiden vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Liikkujan viikon teema vuonna 2020 on ”Vähäpäästöistä liikkumista kaikille”. Kampanja kannustaa valitsemaan aktiiviset liikkumismuodot tai esimerkiksi yhdistämään kävelyn ja pyöräilyn julkisen liikenteen kanssa. Kestäviä liikkumismuotoja ovat kävely, pyöräily, joukkoliikenne, kimppakyydit, yhteiskäyttöautot ja taloudellinen ajo vähän kuluttavalla autolla. Myös etätyö edistää kestävyyttä.

Sipoossa kulkevissa linja-autoissa sekä kunnan INFO-pisteissä jaetaan Liikkujan viikolla heijastimia. Heijastin lisää jalankulkijan turvallisuutta liikenteessä ja helpottaa myös linja-autonkuljettajan työtä, koska sen ansiosta matkustajat näkyvät pysäkeillä paremmin. Tiedote tässä, pdf.

Lisää tietoa Liikkujan viikosta: http://www.liikkujanviikko.fi/

Lisätietoja: Virva Korkeamäki, vuorovaikutussuunnittelija, virva.korkeamaki@sipoo.fi puh. 040 191 4357

Sipoon kunta lisää polkupyörien liityntäpysäköintiä Söderkullassa

Sipoo rakennuttaa Söderkullan keskustan bussipysäkin yhteyteen 20 uutta polkupyörien liityntäpysäköintipaikkaa. Kohteessa on nykyisellään 27 paikkaa ja alueen nykyinen liityntäpyöräpysäköintikapasiteetti on osoittautunut ajoittain riittämättömäksi. Lisäksi Pähkinälehtoon Uuden Porvoontien ja Graniittitien risteykseen tehdään uusi polkupyörien liityntäpysäköintipaikka 20:lle pyörälle. Paikat rakennetaan bussipysäkin yhteyteen. Samassa yhteydessä parannetaan myös pysäkkialueita. Rakentaminen alkaa kesällä. Lue lisää pysäköintipaikkojen lisäämisestä tästä.

Sipoon kunnan koululaiset osallistuivat Ylimääräiseen Koulujen Kilometrikisaan 14.4.-31.5.

Mikä kilometrikisa?

Koulujen kilometrikisa oli peruskoulun 1.-9. –luokille suunnattu leikkimielinen kisa, jossa osallistujat kirjasivat pyöräilykilometrejään ylös ja kartuttivat oman luokan kilometrisaldoa. Oppilaat osallistuivat Kilometrikisaan yksinkertaisesti polkemalla. Koronaepidemian aikaan se tapahtui yksin tai yhdessä perheenjäsenten kanssa.

Eniten polkeneet luokat palkitiin ja lisäksi kaikkien osallistuneiden luokkien kesken arvottiin pyöräilyaiheisia palkintoja. Sipoon paras luokka ala-asteelta ja paras luokka yläkoululta palkittiin erikseen.

Jokipuiston koulu pärjäsi kisassa loistavasti, he sijoittuivat neljänsiksi!!
Lämpöiset onnittelumme!

Sipoo on sitoutunut lisäämään kävelyä ja pyöräilyä


Sipooseen laadittiin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma.

Pyöräilyn osuutta kulkumuotona pyritään lisäämään Sipoossa 8 prosentista 15 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.Tämä tavoite on asetettu uudessa Sipoon kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa. På svenska

Ohjelma asettaa tavoitteeksi myös kävelyn kulkumuoto-osuuden lisäämisen 18 prosentista 25 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Mittarina käytetään HSL:n liikkumistutkimusta, joka tehdään liikennejärjestelmätyön yhteydessä kahden vuoden välein. Ohjelman edistymisestä raportoidaan osana hyvinvointikertomusta.

Ohjelmassa on 12 toimenpidettä tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpiteisiin kuuluu muun muassa se, että kävely ja pyöräily otetaan huomioon kaikessa kunnan päätöksenteossa ja samalla pyörä- ja kävelyväylien suunnittelua ja kunnossapitoa kehitetään. Lisäksi pyörien pysäköintitarpeet huomioidaan suunnittelussa ja rakentamisessa. Sipooseen laaditaan myös pyöräily- ja ulkoilukartta.

Lisäämällä kävelyä ja pyöräilyä saadaan terveyshyötyjä ja voidaan esimerkiksi vähentää työikäisten kuolleisuutta. Myös sipoolaiset haluavat edistää kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Tämä kävi ilmi vuonna 2012 järjestetyssä liikkumiskyselyssä, jossa moni koki pyöräilyn ja kävelyn turvattomiksi liikkumisen muodoiksi.

Sipoon kunta sai vuonna 2016 liikkumisen ohjauksen valtionavustuksen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laatimista varten. Ohjelman laadintaan on osallistunut monialainen ja -ääninen ohjausryhmä.

Valtakunnalliset pyöräilytapahtumat

Katso valtakunnallisia tapahtumia Pyöräilykuntien verkoston facebookista.

Pyörällä koko talo

Pyörällä koko talo - Opas taloyhtiöille parempaan pyöräpysäköintiin on julkaistu. Pyöräilyn lisäämisen yksi haaste on pyöräpysäköintitilojen riittämättömyys erityisesti taloyhtiöissä. Tämän oppaan tarkoitus on auttaa taloyhtiöitä vastaamaan pyöräpysäköinnin olemassa olevaan tai kasvavaan kysyntään. Opas antaa ideoita tilojen parannuksiin ja uusien tilojensuunnitteluun sekä rakentamiseen. Oppaassa pureudutaan myös taloyhtiön päätöksentekoon sekä tarvittaviin viranomaislupiin. Tiedote löytyy täältä.

Oppaan ovat toteuttaneet Motiva Oy ja Mobinet Oy ympäristöministeriön rahoituksella. Oppaan tekemiseen ovat osallistuneet Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Pyöräilykuntien verkosto ry, Kiinteistöliitto ry ja Isännöintiliitto ry. Lisäksi mukana oli työpajojen ja kommentointikierrosten kautta laajasti koko pyöräilyn edistämisen yhteisöä.

Sähköpyöräily

Euroopassa vauhdilla lisääntyvän sähköpyöräilyn kasvunäkymät ovat Suomessakin aivan huikeat ja se on yksi tehokkaimmista tavoista saada aikaiseksi viisasta liikkumistapamuutosta eli houkutella hyppäämään auton ratista pyörän satulaan.

7 syytä sähköpyöräillä:

1. Vastatuuli tai väsymys ei haittaa

2. Voit polkea pidempiä matkoja

3. Ylämäessäkin hymyilyttää

4. Ei tarvitse tulla hikisenä töihin

5. Tavaroiden tai lasten kuljetus on vaivatonta

6. Liikut lihasvoimalla ja kunto kohoaa

7. Sähköpyöräily on hauskaa!

 

 

 

 

Ideoita liikkujan viikolle jo toteutetuista projekteista vuoden 2020 varalle: https://www.motiva.fi/ratkaisut/kestava_liikenne_ja_liikkuminen/nain_mahdollistat_viisaan_liikkumisen/oppilaitokset/toteutettuja_hankkeita

Viimeksi muokattu 14.09.2020