Ändringsarbeten i bostaden

Kommunen ska ersätta en person med svår funktionsnedsättning för skäliga kostnader för ändringsarbeten i bostaden samt för anskaffning av redskap och anordningar i bostaden, om dessa åtgärder med hänsyn till funktionsnedsättningen eller sjukdomen är nödvändiga för att personen med funktionsnedsättning ska klara de funktioner som hör till normal livsföring.

Ändringsarbeten i bostaden är stödåtgärder som kommunen har särskilda skyldigheter att ordna och som en person med svår funktionsnedsättning har subjektiv rätt till om han eller hon uppfyller de kriterier för beviljande som fastställs i handikappservicelagen och handikappserviceförordningen.

Ansökan om handikappservice
Du kan fylla i, skicka och spara blanketten elektroniskt.
För att kunna skicka blanketten elektroniskt krävs att du identifierar dig.
Vid behov kan du också skriva ut en tom blankett och fylla i den för hand.
Tilläggsinformation om ifyllningsinstroktioner

 

Suomeksi

Senast ändrat 26.02.2019