T 6 Östra Tasträsk

Suomeksi

Detaljplan

Planeringsområdet på cirka 53 hektar är beläget ungefär en kilometer från Sibbos andra tätort, Söderkulla centrum. Planeringsområdet gränsar till detaljplanerade områden: i norr till Tasträsk III (T5) och i söder till utvidgningen av Hassellunden, del A (T7A). I väster gränsar planeringsområdet till Tasträsket och i öster till ett delgeneralplanerat område.

Detaljplanen ingår som objekt nr T6 i Sibbo kommuns planläggningsprogram 2016–2019.  Utgående från den kommande detaljplanen för östra Tasträsk är det meningen att bygga en ny matargata i enlighet delgeneralplanen (förlängning av Tasbyvägen) och styra byggandet i näromgivningen mera noggrant än för närvarande. I samband med planläggningen fastställs lösningarna för vattentjänsterna och byggrätterna i området. Samtidigt kartläggs eventuella behov att skydda kulturmiljön, byggnadsarvet och naturvärden. Planområdets slutliga omfattning fastställs i takt med att planarbetet framskrider.

Vy över Tasträsk från bryggan

Kontaktpersoner

Jarkko Lyytinen, planläggningschef

tfn. 050 409 3957
e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Beredningsskedets utredningar

Naturutredning (pdf), finska

Startskedet

Planen kungjordes anhängig 30.6.2016

Kungörelse (pdf)
Program för deltagande och bedömning 14.7.2016 (pdf)

Målen och utgångsinformationen för planläggningen samlades in av lokalbefolkningen innan planarbetet anhängiggjordes.

En workshop för uppställandet av målen för detaljplanen ordnades för markägarna öster om Tasträsk måndag 25.4.2016 kl. 18–20 i Servicehuset Linda (Amiralsvägen 6, 01150 Söderkulla). Kl. 18–19 presenterades bakgrunden till planeringen och kl. 19–20 ordnades en ledd invånarworkshop. Tillställningen spelades in på video och sändes i realtid via webben. Inspelningen kan också ses i efterhand.

Promemoria på finska från tillfället.

Videon från tillställningen http://julkinen.fi/m/1078.

Dessutom kunde man svara på en kartenkät som hänför sig till områdets utgångsinformation och planering under tiden 1–31.5.2016.

Resultaten av kartenkäten (pdf)

Stolpdiagram över kartenkätens resultat

Beställ info per e-post. Om du vill ha information om hur detaljplanen framskrider per e-post, skicka ett meddelande till barbro.lindstrom(at)sibbo.fi  Du får bl.a. information om när planen läggs fram.

Flygbild över Tasträsk

Senast ändrat 26.06.2019