T 6 Taasjärven itäpuoli

Asemakaava
Noin 53 hehtaarin suuruinen suunnittelualue sijaitsee noin 1 kilometrin päässä Sipoon toisen taajaman, Söderkullan, keskustasta. Suunnittelualue rajautuu asemakaavoitettuihin alueisiin: pohjoisessa Taasjärvi III:een (T5) ja etelässä Pähkinänlehdon laajennuksen osaan A (T7A). Länsipuoleltaan suunnittelualue rajautuu Taasjärveen ja idässä suunnittelualue on rajattu osayleiskaavoitettuun alueeseen.

Asemakaava on Sipoon kaavoitusohjelman 2016-2019 kohde nro T6. Tulevan Taasjärven itäpuolen asemakaavan (T6) pohjalta on tarkoitus toteuttaa uusi osayleiskaavan mukainen kokoojakatu (Tasbyntien jatke) ja ohjata nykyistä tarkemmin lähiympäristöön sijoittuvaa rakentamista. Kaavoituksen yhteydessä alueella määritetään alueen vesihuollon ratkaisuja ja rakennusoikeuksia. Samalla mahdolliset kulttuuriympäristön, rakennusperinnön ja luonnonarvojen suojelutarpeet kartoitetaan. Kaava-alueen lopullinen laajuus määritellään kaavatyön edetessä.

Näkymä Taasjärven laiturilta

Yhteyshenkilöt

Jarkko Lyytinen, kaavoituspäällikkö

puh. 050 409 3957

sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

 

Valmisteluvaiheen selvitykset

Luontoselvitys (pdf)

 

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 30.6.2016

Kuulutus (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päiv 14.7.2016 (pdf)

Kaavoituksen tavoitteita ja lähtötietoja on kerätty paikallisilta ennen vireilletuloa.

Taasjärven itäpuolen maanomistajille järjestettiin asemakaavan tavoitteiden asettelun pohjaksi työpaja maanantaina 25.4.2016 klo 18-20 Palvelutalo Lindassa (Amiraalintie 6, 01150 Söderkulla). Ohjelmassa klo 18-19 esittely suunnittelun taustoista ja klo 19-20 ohjattu asukastyöpaja. Tilaisuuden muistio täällä.

Tilaisuus videoitiin ja esitettiin reaaliaikaisena internetissä. Tallenne maanomistajatyöpajasta 25.4.2016.

Lisäksi alueen lähtötietoihin ja suunnittelun tavoitteisiin liittyvä karttakysely oli avoinna 1.-.31.5.2016.

Karttakyselyn tulokset (pdf)

Kyselyn tulokset pylväsdiagrammi

Kuva Taasjärven maisemasta

Viimeksi muokattu 11.09.2019