Förskolornas, grundskolornas och gymnasiernas arbets- och semesterperioder

Suomeksi

Skol- och lovdagar för läsåret 2019-2020
Höstterminen: ti 13.8.2019-20.12.2019
Höstlov: 17.10.2019-18.10.2019
Jullov: 21.12.2019-6.1.2020
Vårterminen: 7.1.2020-30.5.2020
Sportlov: vecka 8
Påsklov: 10.4.2020-13.4.2020

Skol- och lovdagar för läsåret 2020-2021
Höstterminen: 12.8.2020-18.12.2020
Höstlov: 14.10.2020-16.10.2020
Jullov: 21.12.2020-6.1.2021
Vårterminen: 7.1.2021-5.6.2021
Sportlov: vecka 8, 22.2.2021-26.2.2021
Lovdag: 1.4.2021

Lov- och dejourtider inom tjänster för småbarnspedagogik

Höstlov:

Under höstlovet är daghemmen huvudsakligen öppna normalt. Ifall många barn har semester, kan barngrupperna samarbeta och fungera ihop vid behov.

Jullov:

Ifall många barn är på semester under jullovet, kan barngrupperna samarbeta och fungera ihop vid behov.
Jultiden i tjänster för småbarnspedagogik 23.12.2019-6.1.2020

Sommartid

Daghemmen är normalt öppna i juni.
I juli dejourerar endast två daghem. Alla andra daghem är stängda.

Senast ändrat 03.03.2020