Hoitotahto

Hoitotahdolla voi kertoa omaa hoitoa ja hoivaa koskevan tahtonsa. Hoitotahto tehdään etukäteen sellaisen tilanteen varalle, jossa henkilö ei ole enää kykenevä tekemään omaa hoitoaan koskevia päätöksiä vakavan sairauden, onnettomuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Laatimalla hoitotahdon voi varmistaa, että mahdollisessa tulevassa hoidossa noudatetaan omia elämänarvoja ja että hoitoratkaisut perustuvat omaan tahtoon. Hoitotahtoa tulee muiden noudattaa.

Hoitotahdon laatiminen ja sisältö

Pätevän hoitotahdon tekeminen edellyttää, että sen tekijä ymmärtää riittävällä tavalla hoitotahdon merkityksen ja sisällön. Hoitotahto on hyvä tehdä mahdollisimman ajoissa, ja sitä voi päivittää myöhemmin.

Hoitotahto kannattaa laatia kirjallisena, vaikka myös suullisesti ilmaistu hoitotahto on pätevä ja hoitohenkilöstöä sitova. Hoitotahdon voi kirjata vapaamuotoisesti tyhjälle paperille tai sen tekemisessä voi käyttää valmista lomakepohjaa, joita on olemassa useita erilaisia. Osa mallilomakkeista on lyhyitä, ne sisältävät mahdollisuuden ottaa kantaa elämän loppuvaiheen hoitopäätöksiin, kuten elvyttämiseen tai tehohoitoon. Osa lomakkeista taas on laajoja, niihin voi lisäksi kirjata omia hoivatoiveitaan. Yksilölliset hoivatoiveet ovat arjen ja elämänlaadun kannalta varsinkin pitkäaikaisessa hoidossa merkittäviä. Poiketen muusta hoitotahdon sisällöstä hoivatoiveita tulee noudattaa mahdollisuuksien mukaan.

Erilaisia hoitotahtolomakkeita

• Sipoossa kehitetty HOITOTAHTO

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) HOITOTAHTO (www.thl.fi)

• Muistiliitto ry:n HOITOTAHTONI (www.muistiliitto.fi)

• Suomen muistiasiantuntijat ry:n ELÄMÄNLAATUTESTAMENTTI (www.muistiasiantuntijat.fi)


Hoitotahdon säilyttäminen

On tärkeää, että hoitotahto on läheisten ja hoitohenkilökunnan tiedossa ja käytettävissä, kun sitä tarvitaan. Hoitotahtolomakkeen voi antaa terveydenhuollon ammattilaiselle tai lähettää terveysasemalle osoitteeseen: Hallinnon sihteeri, Nikkilän sosiaali- ja terveysasema, Jussaksentie 14, 04130 Sipoo.

Hoitotahdon voi myös kirjata Omakanta-palveluun (www.kanta.fi/omakanta).

Kysy lisää: Terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä

Lue lisää: Nikumaa H, Koponen E (toim.) Miten turvaan tahtoni toteutumisen? Opas oikeudelliseen ennakointiin. Suomen muistiasiantuntijat ry:n julkaisut 1/2016. Helsinki: Lönnberg Painot Oy, 2016.

Opas oikeudelliseen ennakointiin, lue tästä

Svenska

Viimeksi muokattu 23.07.2020