Hållbar utveckling

 

Klimatet och den ekologiska hållbarheten

Sibbo kommun har förbundit sig att göra sitt, för att ge kommande generationer en möjlighet till ett bra liv.  Ur den ekologiska hållbarhetens perspektiv styrs arbetet för tillfället av Sibbo kommuns miljöprogram.

Den ekologiska hållbarheten är den del av den hållbara utvecklingen som fokuserar på vilken miljöpåverkan all vår verksamhet har.

Genom vårt eget agerande kan vi hejda en negativ miljöpåverkan.  Som kommun strävar vi till att agera så, att naturresurser används sparsamt, att jordmånen hålls livskraftig och att vattendragen och luften hålls rena.

Rapport om Sibbo kommuns tillämpning av klimatprogrammet


Rapport om Sibbo kommuns tillämpning av klimatprogrammet

 

Mellersta Nylands strategiska klimatprogram

Syftet med programmet är att lokalt svara på utmaningarna i anknytning till stävjandet av klimatförändringen genom att fastställa för regionen gemensamma sätt att begränsa växthusgasutsläppen och främja anpassningen till klimatförändringen.

I denna rapport framkommer de mest betydande källorna till utsläpp av växthusgaser i Sibbo, liksom för utsläppens utveckling år 1990 och 2008. Utvecklingen jämförs med läget i de övriga KUUMA-kommunerna.

 

Suomeksi

Senast ändrat 14.02.2020