Kontaktuppgifter

Personalens e-postadress: förnamn.efternamn@sibbo.fi
Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Tjänsterna för befolkningen i arbetsförålder
Servicedirektör, chefläkare
Anders Mickos
050 3831596

Vuxensocialarbetet, invandrartjänsterna, familjegrupphemmet, munhälsovården
Servicechef
Katarina Alhovuori
050 5694972

Vuxnas förebyggande och rehabiliterande hälsovårdstjänster
S
ervicechef
Pernilla Eriksén
050 4340642

Öppensjukvården, mental-och missbrukartjänsterna
Öppensjukvårdens överläkare 
Anna Peitola
050 4966938

Öppensjukvården
Utbildningsöverläkare
Annika Franzén
040 1914445

Öppensjukvården
Tf avdelningsskötare
Minna Seppälä
040 1914200

Akut- och rehabiliteringsavdelningen
Avdelningsskötare
Pia Hellman
040 1914304

Munhälsovården
Ansvarig tandläkare
Perttu Halonen
050 3802610

Munhälsovården
Avdelningsskötare
Thea Mattsson-Eklund
050 3831589

Fysioterapi
Avdelningsskötare
Marina Westerlund
040 1916020

Ledningens assistent
Tuula Vænerberg
050 4433637

Ledningens assistent
Susanne Helling
040 1914456

SuomeksiSenast ändrat 30.06.2020