Kestävä kehitys

llmasto ja ekologinen kestävyys kunnan toiminnassa

Sipoon kunta on sitoutunut tekemään osansa, jotta myös tulevilla sukupolvilla olisi edellytykset hyvään elämään.  Ekologisen kestävyyden näkökulmasta työtä ohjaa tällä hetkellä Sipoon kunnan ympäristöohjelma.

Ekologinen kestävyys on kestävän kehityksen osa, joka keskittyy siihen, millaisia ympäristövaikutuksia ihmisen toiminnalla on.

Voimme omilla toimillamme hillitä kielteisiä ympäristövaikutuksia. Kuntana pyrimme toimimaan niin, että luonnonvaroja käytetään säästeliäästi, maaperä säilyy elinvoimaisena sekä vesistöt ja ilma puhtaana.

Raportti ilmasto-ohjelman sovelluksesta Sipoossa.

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma

Strategisen ilmasto-ohjelman tarkoituksena on vastata alueellisesti ilmastonmuutoksen hillintään määrittämällä seudun yhteiset keinot, joilla rajoitetaan tehokkaasti kasvihuonekaasupäästöjä ja edistetään sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Sipoon sovellus-raportissa on tuotu esille Sipoon merkittävimmät kasvihuonekaasujen päästölähteet sekä päästöjen kehitys vuosina 1990 ja 2008 sekä vertaillaan vastaavaa kehitystä muissa KUUMA-kunnissa.

På svenska

Viimeksi muokattu 17.02.2020