Följande motioner är under beredning eller slutbehandlade av fullmäktige

25.1.2016 Motion om att skaffa elektroniska anslagstavlor till Nickby och Söderkulla/Socialdemokratiska fullmäktigegruppen. 
§ 17 KFGE 24.4.2017

25.1.2016 Motion gällande Sibbos flyktingpolitik/Heikki Vestman m.fl. 
§ 17 KFGE 11.4.2016

25.1.2016 Motion om att utveckla en verksamhetsmodell för uppsökande familjearbete/Centerns fullmäktigegrupp. 
Social- och hälsovårdsutskottet

11.4.2016 Motion om åtgärder för att iståndsätta omgivningen i Nickby/Juhani Rantala m.fl.
§ 153 KFGE 12.12.2016

11.4.2016 Motion om att anskaffa mark för detaljplanering/Juhani Rantala m.fl.
§ 19 KFGE 24.4.2017

11.4.2016 Motion om timbaserad dagvårdsavgift/Heikki Vestman m.fl.
§ 128 KFGE 5.9.2016

16.5.2016 Motion om ett försök att utvärdera beslutsfattandets konsekvenser för företag/Juha Suuronen
§ 20 KFGE 24.4.2017

16.5.2016 Motion om nolltolerans för skolmobbning/Marja Manninen-Ollberg
§ 7 KFGE 30.1.2017, § 49 KFGE 22.5.2017

16.5.2016 Motion om att uppgöra en projektplan för en simhall/Tapio Virtanen m.fl.
§ 46 KFGE 22.5.2017

16.5.2016 Motion om regelbundna enkätundersökningar gällande inomhusluften samt utvecklande prosessen för inomhusluften/ Heikki Vestman m.fl.
§ 22 KFGE 24.4.2017

13.6.2016 Motion om nytt användningsändamål för kommunens depå/Sannfinländarna
§ 100 KFGE 10.12.2018

13.6.2016 Motion om att snabbt kunna ersätta lokaler där det förkommer symtom pga. dålig inneluft/Mandia Alaterä & Heikki Vestman
§ 8 KFGE 30.1.2017

13.6.2016 Motion om att arrangera bostadsmässa/Timo Rope
§ 18 KFGE 24.4.2017

5.9.2016 Motion om att tidigarelägga språkundervisningen/Samlingspartiets fullmäktigegrupp
§ 47 KFGE 22.5.2017
 
12.12.2016 Motion om att stödja hobbyverksamhet för barn och unga i Sibbo / Juha Salo m.fl.
§ 102 KFGE 10.12.2018
 
12.12.2016 Motion om anskaffning av flyttbara elemenbyggnader / Tapio Virtanen m.fl
§ 99 KFGE 10.12.2018
 

 

Suomeksi 

 

[l:public_create_by]: 31.12.2015