Työ ja yrittäminen

Yrittäjät ovat merkittävä osa kunnan kehitystä ja Sipoon kunta auttaa yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen liittyvissä asioissa, etabloitumisessa kuntaan sekä tekee aktiivista yritysyhteistyötä mm. järjestämällä säännöllisesti yritystapaamisia, yhteisosallistumisia messuille ja tarjoaa mahdollisuuksia yhteismarkkinointiin. På svenska

Yrittäjiltä merkittävästi aiempaa parempi arvosana Sipoolle

Sipoon arvosana Suomen Yrittäjien elinkeinopoliittisessa mittaristossa on noussut roimasti. Sipoo nousi kaikista kunnista eniten. Suomen yrittäjät ovat 18.5.2016 palkinneet Sipoon kunniamaininnalla Paras nousija.

Elinkeinopoliittinen mittaristo perustuu 6 000 pk-yrityksen vastauksiin ja kuvaa siten kattavasti suomalaisten pk-yritysten näkemyksiä. Sipoosta 22 yritystä vastasi barometriin. Sipoo sai nyt yrittäjiltä kokonaisarvosanaksi elinkeinopolitiikasta 7,3, kun vielä vuonna 2014 Sipoon arvosana oli 5,9. Samalla Sipoo nousi Uudellamaalla toiseksi ja Suomen kärkijoukkoihin. Kyselyssä käytettiin asteikkoa 4-10.

Kyselyn vastaajat antoivat arvosanoja myös eri osa-alueittain. Osa-alueita olivat esimerkiksi kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys sekä kuntapalvelut ja infrastruktuuri. Sipoon arvosana nousi kaikilla osa-alueilla verrattuna vuoteen 2014. Vastaajat katsoivat etenkin, että kunnan ja yrittäjien yhteistyö on kehittynyt parempaan suuntaan.

Sipoon kunnan elinkeinopäällikkö Rauno Tiainen iloitsee Paras nousija -tunnustuksesta.

– Olemme tehneet viime vuosina pitkäjänteistä työtä yritystoiminnan edistämiseksi Sipoossa ja pyrkineet tarjoamaan monenlaisille yrittäjille erilaisia ratkaisuja. Olemme esimerkiksi alkaneet vuokrata työhuoneita yrityksille Bubbistalosta ja pidämme tiiviisti yhteyttä sipoolaisiin yrityksiin ja yrittäjiin. On hienoa, että yrittäjät kokevat yhteistyön parantuneen, Tiainen kertoo.

Lue lisää Sipoon kuntaraportista täällä tai Suomen yrittäjien nettisivuilta täällä.

Lisätiedot:
Elinkeinopäällikkö Elina Duréault, puh. 09 2353 6712, elina.dureault@sipoo.fi

Mikä elinkeinopoliittinen mittaristo?

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön kehittymisestä. Elinkeinopoliittinen mittaristokysely toteutettiin nyt seitsemättä kertaa. Siihen vastasi yli 6 000 pk-yritystä. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin 15.2.- 20.3.2016 välisenä aikana.

Viimeksi muokattu 11.09.2019