BOX 2 Detaljplan för Box arbetsplatsområde

Suomeksi

 

Planeringsområdet ligger i Box by på gränsen mellan Sibbo och Borgå, öster om Söderkulla tätort. Området gränsar till riksväg 7, Nya Borgåvägen och Sköldviksvägen. Området ägs av Sibbo kommun och omfattar ca 30 ha..

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga ett arbetsplatsområde som koncentreras till logistikfunktioner på ett område som avgränsas av Rv 7, Nya Borgåvägen och Sköldviksvägen.

Avaa suurempi kartta >

 

Lagakraft

Detaljplanen träder i kraft 3.2.2017

Kungörelse om lagakraft (pdf)

Godkännande

Fullmäktige har vid sitt möte 7.11.2016 godkänt detaljplanen för Box arbetsplatsområde.

Protokollet över beslutet om godkännande finns framlagt fr.o.m. 15.11.2016 på enheten Förvaltningstjänster i Sockengården, Stora Byvägen 18, Nickby.

Kungörelse om godkännande 17.11.2016 (pdf)

Godkänt detaljplanematerial (pdf):

Detaljplanekarta
Beskrivning
Beskrivningens bilagor

Illustration

Trafikutredning
Naturutredning
Ytjämmmning och dagvatten

Förslagsskedet

Förslaget till detaljplan var offentligt framlagt 7.4 - 8.5.2016

Kungörelse 7.4.2016 (pdf)

Detaljplanekarta, förslag (pdf)
Beskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf)

Illustration (pdf)

Trafikutredning (pdf) - på finska
Naturutredning (pdf) - på finska
Ytjämning- och dagvatten (pdf) - på finska

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 3.9.2015.

Kungörelse 3.9.2015 (pdf)
Program för deltagande och bedömning 3.9.2015 (pdf)

Senast ändrat 24.04.2018