T 9 Taasjärvi IV

På svenska

Asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Sipoon toisen taajaman ja eteläisen aluekeskuksen Söderkullan pohjoisosassa. Kaava-alue rajautuu Taasjärven asemakaava-alueisiin. Alueelle on suunnitteilla pientaloasumista.Rajaus kartalla

Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 7,6 hehtaaria ja se sijoittuu Sipoon Tasby Gårdin alueelle, olemassa olevan taajamarakenteen välittömään läheisyyteen Taasjärven pohjoispuolelle.  Rakentamaton suunnittelualue käsittää osan kiinteistöstä 753-419-4-1604 ja sen omistaa Sipoon kunta.

Tarkoituksena on laajentaa olemassa olevaa pientaloaluetta
pohjoiseen. Kaavatyön yhteydessä tutkitaan alueelle sopiva
rakentamisen määrä ja korttelirakenne.


Yhteyshenkilö

Jarkko Lyytinen, kaavoituspäällikkö
puh. 050 409 3957

sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Voimaantuolo

Valtuusto on päätöksellään 18.5.2020 § 20 hyväksynyt T9 Taasjärvi IV:n asemakaavan.
Asemakaava tulee tällä kuulutuksella voimaan

Kuulutus voimaantulosta 16.7.2020 (pdf)

 

Hyväksyminen

Valtuusto on päätöksellään 18.5.2020 § 20 hyväksynyt T9 Taasjärvi IV:n asemakaavan. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 26. toukokuuta 2020 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.
http://sipoo01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20202711-4

Kuulutus 28.5.2020 (pdf)

Kaavakartta (pdf)

Kaavaselostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

Vastineet ehdotusvaiheen palautteeseen (pdf)

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus oli MRL:n 65 § ja MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 9.1. - 10.2.2020

Kuulutus 9.1.2020 (pdf)

Asemakaavakartta (pdf)
Asemakaavan selostus (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Asemakaavan tilastolomake (pdf)

Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen (pdf)

Hulevesisuunnitelma (pdf)
Taasjärven laajennusalueen luontoselvitys (pdf)

Ehdotusvaiheen asukastilaisuus järjestettiin torstaina 16.1.2020 klo 16-19 Söderkullan kirjastossa, Amiraalintie 2, Söderkulla.

Kuulemislomake (tulostettava , pdf)

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen asukastilaisuus järjestettiin maanantaina 9.9.2019 klo 15-19 Söderkullan kirjastolla (Amiraalintie 2).

Vuonna 2015 laaditusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadun palautteen pohjalta kaava-alueen rajausta supistettiin. Alkuperäinen rajaus käsitti laajemman alueen Grundträsketin pohjois-puolella. OAS:sta saadussa palautteessa korostuivat alueen merkitys virkistyskäyttöön sekä toteutuneen asuinalueen vehreä ja metsäinen luonne.

Luonnosvaiheessa on laadittu kolme erilaista vaihtoehtoista ratkaisua A B ja C, vuorovaikutukseen ja alueen kehittämisen pohjaksi. Mm näistä saadun palautteen ja tarkemman suunnittelun pohjalta työ etenee ehdotukseen.

Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 5.9. - 7.10.2019

Kuulutus 5.9.2019 (pdf)

Päivitetty osallistumis- ja arviointisunnitelma (pdf)

Vaihtoehtoiset ratkaisut kaavan pohjaksi:
Planssi A (pdf)
Planssi B (pdf)
Planssi C (pdf)

Selostus (pdf)

Maankäyttöjaoston päätös nähtäville asettamiseta 26.8.2019 § 84 (pdf)


Aloitusvaihe

Kaavarajausta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään.

Asemakaava kuulutettiin vireille 3.9.2015

Kuulutus 3.9.2015 (pdf)


Selvitykset

Laajennusalueen luontoselvitys 2017 (pdf)

Luontoselvityksen 2017 kartta (pdf)

Luontoselvitys 2016 (pdf)
sekä 
Täydennetty luontoselvitys 2016 (pdf)

Viimeksi muokattu 11.08.2020