Följande motioner är under beredning eller slutbehandlade av fullmäktige

26.1.2015 Motion gällande stomlägenhetsprincipen/Alla fullmäktigegrupper.
§ 44 KFGE 15.6.2015

26.1.2015 Motion om att minska den kommunala byråkratien och att skapa utrymme för företagsamhet/Heikki Vestman m.fl. 
§ 11 KFGE 28.1.2019

26.1.2015 Motion om byte av trafikmärkens tilläggsskyltar och vägnamnsskyltar/Timo Rope m.fl. 
§ 48 KFGE 15.6.2015

4.3.2015 Motion för ökande av företagsverksamheten i Sibbo /Antti Skogster, Juha Suuronen m.fl. 
§ 127 KFGE 5.9.2016

15.6.2015 Motion om servicesedel för närståendevårdares ledighet /Heikki Vestman
§ 22 KFGE 11.4.2016

15.6.2015 Motion om att iståndsätta gatu- och vägskyltar /Marja Manninen-Ollberg
§ 48 KFGE 22.5.2017

7.9.2015 Motion om att utreda beredskapen för asylmottagning/Andes Backström m.fl 
Social- och hälsovårdsavdelningen

7.9.2015 Motion om att ta i bruk elektronisk underskrift av kommunens protokoll/Antti Skogster 
Förvaltningstjänster § 87 KFGE

9.11.2015 Motion om att tillvarata solenergi i kommunens fastigheter/Juha Suuronen m.fl. 
§ 21 KFGE 24.4.2017

9.11.2015 Motion om att utöka båtplatserna i Sibbo/Juha Suuronen m.fl. 
§ 26 KFGE 26.3.2018

9.11.2015 Motion om tryggande och utvecklande av platser för närmotion, friluftsleder och rekreationsområden i kommuncentra/Heikki Vestman m.fl 
§ 97 KFGE 16.5.2016

14.12.2015 Motion om att grunda en närings- och företagarsektion/Timo Rope m.fl. 
§ 116 KFGE 13.6.2016

Suomeksi 

[l:public_create_by]: 03.02.2015