Följande motioner är under beredning eller slutbehandlade av fullmäktige

10.2.2012 Motion om skyyddande av barn mot elektromagnetisk strålning/Monika Hämäläinen m.fl.
§ 10 KFGE 10.2.2014

5.11.2012 Motion om snabba bussturer i södra Sibbo/ Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp
§ 47 KFGE 15.6.2015

10.12.2012 Motion om parkeringsproblemen i kommunen/ Bo Melander.
§ 31 KFGE 7.4.2014

Suomeksi

Senast ändrat 05.09.2017