Saariston ja rannikon osayleiskaava

Prosessin alussa Sipoon saariston ja rannikon alueella oli voimassa useita eri yleiskaavoja, joista osa oli vanhentuneita. Saariston ja rannikon kaavoituksen tavoitteena oli uudistaa vanhentuneet kaavat ja selkeyttää alueen kaavatilannetta. Alueelle laadittiin maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jossa käsiteltiin saariston ja pääosin noin 200-300 metrin levyisen ranta-alueen maankäyttöä. På svenska

Osayleiskaavan tarkoituksena on määrittää kiinteistö- ja maanomistajakohtainen rakennusoikeus sisältäen pysyvän asumisen tarpeet, loma-asumisen sekä matkailun- ja elinkeinojen alueet.

Yleiskaavan laadinnassa noudatetaan emätilaperiaatetta, joka tarkoittaa, että 1.7.1959 jälkeen, jolloin rakennuslaki tuli voimaan, kantatilasta erotetut rantarakennuspaikat otetaan huomioon vähentävänä tekijänä rakennusoikeutta laskettaessa. Kaava laaditaan siten, että maan-omistajia kohdellaan tasapuolisesti.

Tavoitteena ranta-alueiden suunnittelussa on, että rakentamista ohjataan sille soveltuville alueille. Maisema- ja luonnonarvoiltaan merkittäville alueille ei toimintoja pyritä ohjaamaan, vaan luonnonarvoja vaalitaan. Myös suojelu- ja virkistysalueet, yleiset tarpeet esim. venerannat, kulkuyhteydet ja kalastukseen liittyvät tarpeet otetaan huomioon.

Sipoon valtuusto on päätöksellään 13.6.2011 § 69 hyväksynyt Saariston ja rannikon osayleiskaavan. Korkein hallinto-oikeus on 12.2.2014 hylännyt päätöksestä tehdyt valitukset.
Saariston ja rannikon osayleiskaava tuli kunnanhallituksen kuulutuksella 20.2.2014 voimaan.

Hyväksymisvaihe

Valtuusto on hyväksynyt Saariston ja rannikon osayleiskaavan 13.6.2011.
Päätöksestä jätettiin 18 valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valitukset ja päätöksestä jätettiin 10 valitusta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 12.2.2014  valitukset. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös.
Kuulutus lainvoimaisuudesta.

Kuulutus hyväksymisestä 23.6.2011, pdf
Kaavakartta, hyväksytty KHO, pdf
Merkinnät ja määräykset, hyväksytty KHO, pdf
Kaavaselostus, hyväksytty, pdf
Selostuksen liitteet, pdf 15 Mt

Aiemmat käsittelyvaiheet

Kaavoitusjaoston 6.4.2011 §47 hyväksymä korjattu kaavaehdotus:
Kaavoitusjaoston 6.4.2011 §47 hyväksymä korjattu kaavaehdotus: kaavakartta1, pdf
Kaavoitusjaoston 6.4.2011 §47 hyväksymä korjattu kaavaehdotus: kaavakartta 2, pdf
Kaavoitusjaoston 6.4.2011 §47 hyväksymä korjattu kaavaehdotus: kaavakartta 3, pdf

Saariston ja rannikon osayleiskaava oli nähtävillä 14.6-6.8.2010.

Materiaali pdf-tiedostoina:
Kuulutus
Kaavakartta (7,2 Mt)
Kaavakartta pienennös (6,2 Mt)
Kaavaselostus (8,9 Mt)
Kaavamerkinnät

Liite 1, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2, Viranomaisneuvottelumuistio
Liite 3, Maanomistajatilanne
Liite 4, Luonto- ja maisema
Liite 5, Rakennettu kulttuuriympäristö
Liite 6 a, Emätilaselvitys ja rantaviivaperusteinen mitoitus
Liite 6 a, Pinta-alaperusteinen mitoitus
Liite 6 b, Mitoitusvyöhykkeet kartta 1 A3
Liite 6 b, Mitoitusvyöhykkeet, kartta 2 A3
Liite 6 b, Pinta-alaperusteinen mitoitus kartta 1 A3
Liite 6 b, Pinta-ala perusteinen mitoitus kartta 2
Liite 6 c, Rantaviiva-analyysi, kartta 1 A3
Liite 6 c, Rantaviiva-analyysi kartta 2 A3
Liite 7 a, Mitoitustaulukko, kuivamaa manner A3
Liite 7 b, Kuivan maan mitoitus kartta 1 A3
Liite 7 b, Kuivan maan mitoitus kartta 2
Liite 8,    Natura tarveharkinta-arvio raportti

 

 

Viimeksi muokattu 01.11.2019