N 53 Ändring av detaljplan för kvarter 2028 (Ullala)

Suomeksi
Öppna en större karta >Målet med ändringen av detaljplanen är att effektivisera byggandet av kvarter 2028 i Nickby centrum med iakttagande av metoder som lämpar sig för tätortsbilden.

Planändringen skapar förutsättningar för att bygga det flervåningshus som inte har genomförts i kvarteret söder om Nickbyvägen och öster om Storkärrsvägen. Även parkeringsarrangemangen ses över för att motsvara den nya situationen. 

Kontaktpersoner

planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen
tfn (09) 2353 6724

planläggningschef Matti Kanerva
tfn (09) 2353 6720

e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Lagakraft

 

Detaljplanen träder i kraft 7.8.2014.

Kungörelse 7.8.2014 (pdf)

 

Godkännande

 

Fullmäktige har godkänt detaljplaneändringen vid sitt möte 9.6.2014 § 55
Protokollsutdrag (pdf)

Kungörelse 19.6.2014 (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)
Beskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor (pdf)

 
Förslagsskedet
 

Förslaget till detaljplan var offentligt framlagt 3.4.-5.5.2014

Kungörelse 3.4.2014 (pdf)
Program för deltagande och bedömning 12.3.2014 (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)
Plankarta och bestämmelser (A4) (pdf)
Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor (pdf):
1. PDB
2. Rör- och ledningskarta
3. Gällande/utgående detaljplan
4. Detaljplanekarta 1:1000
5. Detaljplanens beteckningar och bestämmelser
6. Referensplan
    Referensplanens illustrationer
7. Grundundersökning

 Öppna en större bild
Startskedet
 

Detaljplanen kungjordes anhängig 30.1.2014. 

Program för deltagande och bedömning (pdf, 14 Mt)
Kungörelse 30.1.2014 (pdf)

 
Senast ändrat 23.01.2017