Terveydenhuollon valinnanvapaus


Terveydenhuoltolaki mahdollistaa oman terveysaseman valitsemisen kaikista Suomen terveysasemista

Voit valita itsellesi sopivan terveysasemasi oman kuntasi sisällä. Jos kuntasi kuuluu yhteistoiminta-alueeseen, voit valita terveysaseman yhteistoiminta-alueen sisällä. Voit valita vain yhden terveysaseman kerrallaan.

Jos asut tai oleskelet säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntasi ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, voit käyttää hoitosuunnitelmasi mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun kuin kuntasi perusterveydenhuollon palveluja hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muuttumatta. Vastuu sairauden kokonaishoidosta on valitsemallasi omalla terveysasemallasi, jossa sinulle tehdään hoitosuunnitelma.

Valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa
Jos haluat vaihtaa oman terveysasemasi toiseen, sinun on tehtävä ilmoitus sekä uudelle että vanhalle terveysasemallesi kolme viikkoa ennen ensimmäistä käyntiäsi. Terveysasemaa voi vaihtaa enintään kerran vuodessa.

Valinta käsittää terveysaseman palvelut kokonaisuutena sisältäen mm. terveysneuvonnan ja terveystarkastukset, sairaanhoidon, suunterveydenhuollon, lääkinnällisen kuntoutuksen ja neuvolapalvelut. Valinta ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskelijaterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa.

Voit valita hoitoa antavan sairaalan
Sinulla on mahdollisuus valita myös tarvitsemaasi hoitoa antava erikoissairaanhoidon yksikkö vapaammin. Erikoissairaanhoito tarkoittaa sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta tai hoitoa. Erikoissairaanhoidon yksikön voi valita valtakunnallisesti.

Erikoissairaanhoitoon tarvitset lääkärin tai hammaslääkärin lähetteen. Hoitopaikka valitaan yhteisymmärryksessä lähetteen tekevän lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.

Kiireellisissä tapauksissa voit edelleen käyttää minkä tahansa paikkakunnan terveyspalveluja.

Hoitavan lääkärin valinta
Omalla terveysasemalla, terveyskeskuksessa tai sairaalassa sinulla on mahdollisuus valita hoitava lääkäri silloin, kun valinta on yksikön toiminnan kannalta järjestettävissä.

Terveyskeskuksen on pyrittävä ohjaamaan sinut jatkohoitoon samalle lääkärille, joka on hoitanut sinua aiemminkin.


Ohjeita terveyskeskuksen vaihtamiseen

Siirtyäksesi toisen kunnan terveysaseman asiakkaaksi sinun on tehtävä kirjallinen ilmoitus aseman vaihtamisesta sekä uudelle että vanhalle terveysasemalle viimeistään kolme viikkoa ennen kuin voit varata ajan uudelle terveysasemalle.

Ilmoituslomakkeen löydät täältä. Lomakkeita saa myös terveysasemalta (Jussaksentie 14, Nikkilä). Allekirjoitettu lomake toimitetaan osoitteeseen 
Nikkilän sosiaali- ja terveysasema
III- kerros, hallinto
Jussaksentie 14 (PL7)
04130 SIPOO

Jokaisesta perheenjäsenestä on tehtävä erillinen kirjallinen ilmoitus, perheenjäsenten terveysasema ei siis vaihdu automaattisesti. Muutos tulee voimaan viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua ilmoituksesta. Tämän jälkeen voit ottaa yhteyttä uuteen terveysasemaan.

Hoitovastuu säilyy valitulla terveysasemalla, kunnes ilmoitat uudesta vaihdosta.Terveysasemaa voi vaihtaa enintään kerran vuodessa.

Usein kysytyt kysymykset

Lisätietoja:
Johdon assistentti 
Tuula Vænerberg puh. 050 4433637
Marina Forsström puh. 050 3603840

Svenska

Viimeksi muokattu 18.05.2020