Avfallshantering i skärgården och på kusten

I skärgården belägna fastigheter för året om- och sommarboende bör ansluta sig till en blandavfallspunkt.

Ifall bostadsfastigheten eller sommarbostadsfastigheten ligger vid kusten och är ansluten till en väg, bör man ansluta sig till avfallshanteringen genom att anskaffa eller hyra en avfallsbehållare, anskaffa en gemensam behållare med t.ex. en granne eller väglaget (om mängden avfall är liten), ansluta sig till en blandavfallspunkt, eller genom att ansluta sig till insamlingen av hushållsavfall med färja.

Anslutning till avfallshanteringen sker genom att ta kontakt med Rosk'n Rolls kundtjänst. Blandavfallspunkterna finns vid kusten på samma ställen som ekopunkterna. Blandavfallpunkterna ligger i Kalkstrand, Gumbostrand, Storörens småbåtshamn och Spjutsund.

I skärgården ordnas dessutom varje sommar Otto-insamlingen, då insamlingsfärjan Otto tar emot hemmets farliga avfall, elapparater och metallskrot kostnadsfritt, och även annat avfall mot betalning.
Senast ändrat 25.02.2020