RA 4 Krokholmen ranta-asemakaavan muutos

På svenska
Suunnittelualue sijaitsee Krokholmenin niemessä Löparön saaren eteläkulmassa. Ranta-asemakaava koskee osia tiloista 753-418-1-219 , 753-418-1-273 ja 753-418-1-281.
Tämän ranta-asemakaavatyön tarkoituksena on selvittää tilojen rantarakennusoikeudet ja sijoittaa kaavalla mitoituksen osoittamat rakennuspaikat kaavan suunnittelussa tarkoituksenmukaisille paikoille.
Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa.

Yhteyshenkilöt

Jarkko Lyytinen, kaavoituspäällikkö
puh. 050 409 3957
jarkko.lyytinen(at)sipoo.fi

Insinööritoimisto Poutanen,
DI Juha Poutanen, puh 0400 480 338
juha.poutanen(at)poutanenoy.fi

 

Ehdotusvaihe

Ranta-asemakaavaehdotus ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat MRL:n 65 § ja MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 8.8. - 9.9.2019 asiakaspalvelu INFO:ssa (Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä) kirjaston aukioloaikana, Söderkullan  kirjaston aulassa (Amiraalintie 2, Söderkulla) sekä kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat.

Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisesti 9.9.2019 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 8.8.2019 (pdf)
Kunnanhallituksen päätös nähtäville asettamisesta 18.6.2019 § 215 (pdf)

Kaavakartta, ehdotus (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Selostuksen liitteet:
1 Kaavakartta (pdf)
2 Rantaviiva, kiinteistöraja- ja vesijättöisyys (pdf)
3-4 Rakentamisen määrä, Mitoitus- ja emätilaselvitys (pdf)
5 Kaavaluonnoksen vastineraportti (pdf)
6 Seurantalomake (pdf)

Valmisteluvaihe

Valmisteluaineisto oli nähtävillä 13.8.-14.9.2015.

Kuulutus valmisteluaineiston nähtävilläolosta 13.8.2015 pdf

Aineistot pdf-tiedostoina:

Ranta-asemakaavaluonnos

Kaavaselostus

Kantatilaselvitys

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 19.2.2015)

Selvitykset pdf-tiedostoina:

Luontoselvitys

Mahdolliset mielipiteet toimitetaan kirjallisesti 14.9.2015 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi: RA 4 Krokholmen.

Mielipidelomake pdf

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 15.11.2013.

Kuulutus vireilletulosta pdf
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pdf

Viimeksi muokattu 07.08.2019