Suomeksi

Avfallsinsamlingspunkter

Mömossens småavfallsstation

Småavfallsstationerna tar emot återvinningsbart avfall, farligt avfall, metall- och elskrot samt renoveringsavfall. Till stationerna kan du dessutom hämta övrigt skrymmande avfall från hushåll. Du kan avgiftsfritt föra avfall av många slag till avfallstationerna, men det är viktig att avfallen sorteras rätt. Större mängder bland- och byggavfall kan inte tas emot (t.ex. lastbilslass).

Kontaktuppgifter samt öppettider för Mömossens småavfallsstation och de andra avfallsstationerna i Västra och Östra Nyland hittar du här.

På Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsten:s webbplats finns anvisningar om leverans av avfall till småavfallsstationen. Här hittar du småavfallsstationens avgifter.

Ekopunkter

Ekopunkterna kan användas av alla invånare i Sibbo. Alla ekopunkter tar emot papper, kartong, småmetall och glas (flaskor och burkar). Vid en del ekopunkter tas emot också kläder och plastförpackningar.

I närheten av några ekopunkter finns även blandavfallsinsamling. Blandavfallspunkterna är avsedda endast för kunder som betalar årsavgiften för blandavfallspunkterna. Större avfall och avfallspartier ska föras till Mömossens småavfallsstation.

Senast ändrat 21.02.2020