Räfsavfall och ris

Kompostering

Trädgårdsavfall får komposteras utan särskild kompostbehållare. Inom tätortsområden rekommenderas dock en kompostor eller en häck av bräder eller motsvarande.

Kompostavfall får inte föras till allmänna områden. Främmande arter kan spridas i naturen med kompostavfallet.

Förbränning

I samband med uppvärmning av fastigheten är det tillåtet att bränna torrt ris, torra kvistar och obehandlat virke i en centralvärmepanna eller annan fast eldstad.

På glesbygdsområden är det tillåtet att bränna kvistar och ris i öppen eld, förutsatt att det inte förorsakar olägenheter i form av rökutveckling eller brandrisk. Vid bränning av större mängder ris ska räddningsverket kontaktas. I tätorter är det förbjudet att bränna grenar och ris i öppen eld.

Annan behandling

Det är i huvudsak förbjudet att gräva ner avfall i marken. Endast små mängder trädgårdsavfall får grävas ner i marken. Mömossens småavfallsstation tar avgiftsfritt emot komposterbart trädgårdsavfall och ris.
Senast ändrat 21.02.2020