Bränning av avfall

I samband med uppvärmning av fastigheten är det tillåtet att bränna torrt ris, torra kvistar och obehandlat virke, små mängder rent papper och papp i en centralvärmepanna eller annan fast eldstad.

På glesbygdsområden är det tillåtet att bränna kvistar och ris samt annat därmed jämförbart avfall i öppen eld, förutsatt att det inte förorsakar olägenheter i form av rökutveckling eller brandrisk. Vid förbränning av större mängder ris bör man kontakta räddningsverket. I tätortsområden är det förbjudet att bränna kvistar och ris i öppen eld.

Det är förbjudet att bränna impregnerat eller ytbehandlat virke. Det är också förbjudet att bränna annat avfall.

Tilläggsinformation:

Miljöövervakningens kontaktuppgifter
Senast ändrat 24.02.2020