N 46 Domino-kortteli

På svenskaAvaa suurempi kartta > Asemakaavan muutos

Kaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa korttelin uudistaminen ja täydennysrakentaminen nykyisiä tarpeita vastaavaksi.
Alue käsittää voimassa olevan asemakaavan mukaisen korttelin 1002, sekä osan kortteleista 1001 ja 1004. Alue rajautuu pohjoisessa Jussaksentiehen, idässä Pornaisten-tiehen ja lännessä Iso Kylätiehen.

Kaavoitettava alue on suuruudeltaan noin 1,6 hehtaaria.

Valtuusto on päätöksellään 7.4.2014 (28 §) hyväksynyt Domino-korttelin asemakaavan muutoksen (kaava N 46). Asemakaava tulee tällä kuulutuksella voimaan.

Kuulutus 22.5.2014

Asemakaavamuutos on hyväksytty kunnanvaltuustossa 7.4.2014 (28.§)Avaa suurempi kartta >

Kuulutus 10.4.2014 (pdf)

Asemakaavakartta (pdf)
Asemakaavan selostus (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf):
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
2. Voimassa oleva/poistuva asemakaava 
3. Putki- ja johtokartta 
4-5. Kaavakartan pienennös + merkinnät ja määräykset
6. Viitesuunnitelma 
7. Rakennettavusselvitys 

Asemakavan seurantalomake (pdf)

Maisemakuva s. 1-7 (pdf)
Maisemakuva s. 8-14 (pdf)
Maisemakuva s. 15-21 (pdf)

Domino Liikennetarkastelu (pdf)
Domino Rakennustapaohje (pdf)

Domino-kortteliin liittyvät kommentit Kysymys Nikkilästä! –kyselystä 2013 (pdf)

Vastineet lausuntoihin ja muistutukset (pdf)

Viimeksi muokattu 23.01.2017