Omaishoidon tuki lapsiperheille

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoivan ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista (laki omaishoidon tuesta 937/2005 2 §).

Sipoon kunnan omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja kriteerit on vahvistettu sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 2.4.2013 § 18.
Omaishoidon kriteerit (pdf)

1.1.2018 alkaen hoitopalkkiot ovat:

Ryhmä I: 1230,92 euroa/kk

Ryhmä II: 583,09 euroa/kk

 

Omaishoidontukihakemus

Lomake on mahdollista täyttää, lähettää ja tallentaa sähköisesti.
Lomakkeen lähettäminen sähköisesti edellyttää tunnistautumista.
Lisätietoa sähköisen lomakkeen täyttämisestä tästä

Lomakkeen voi myös tulostaa ja palauttaa osoitteeseen:
Sipoon kunta, Sosiaali- ja terveysasema, PL 7, 04131 Sipoo

På svenskaLisätietoa alle 18 v. omaishoidosta antavat:

Sosiaaliohjaaja Jenni Lönnberg
040 191 4424
jenni.lonnberg@sipoo.fi

Sivun lisääjä: 04.04.2013