Frivilligverksamhet

Hitta ditt eget sätt att vara frivillig

frivilligarbete.fi/sibbo

Tilläggsuppgifter
Sari Häkkinen, sari.hakkinen@sipoo.fi eller 040 191 4196
Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Som frivillig kan vem som helst arbeta oberoende av kön, ålder eller boningsort utgående från sin egen förmåga och möjlighet och enligt sin egen tidtabell. Som frivillig kan du till exempel vistas ute, läsa eller diskutera med de äldre på enheterna och hjälpa till vid olika evenemang enligt dina egna intressen och hobbyer och enligt din egen tidtabell.Suomeksi

Promenadkompis

Vad går promenadkompisverksamheten ut på?

En frivillig promenadkompis uppmuntrar en äldre person att promenera och erbjuder vid behov hjälp med att röra sig utomhus. Att promenera utomhus innebär för många äldre personer inte bara nyttomotion, utan också njutning, naturupplevelser, uppfriskning och avkoppling. Att fungera som promenadkompis kräver inga specialkunskaper – det är en del av vardagen och ett naturligt sätt att vara tillsammans.

Senast ändrat 10.01.2020