NE 1 Nevas gård

Suomeksi

Detaljplan

Syftet med detta detaljplanearbete är att möjliggöra en övergripande utveckling av området för semester- och fritidsbruk. På området planeras en by med högklassig fritidsbebyggelse i närheten av välfärds- och fritidstjänsterna.

Syftet är att göra områdets funktioner och service mångsidigare samt att anvisa rikligt med byggplatser för semesterboende samt byggplatser för bostäder åt anställda. Golfcenterområdet kompletteras med nya golfbanor.

Öppna en större karta >

 

Lagakraft

Detaljplanen trädde i kraft 18.8.2016.

Kungörelse 18.8.2016 (pdf)

Godkännande

Fullmäktige har genom sitt beslut 16.5.2016 § 94 godkänt detaljplanen för NE 1 nevas Gård. Protokollet över beslutet om godkännande finns framlagt fr.o.m. 24.5.2016 i Sockengården, Stora Byvägen 18, Nickby.

Kungörelse om godkännande 9.6.2016 (pdf)

Kommunfullmäktiges protokoll § 94 16.5.2016

Planmaterialet i pdf-format:

Detaljplan

Beskrivning

Beskriviningens bilagor

Förslagsskedet

Den korrigerade detaljplanen godkändes av markanvändnigssektionen 16.3.2016 och av kommunstyrelsen 29.3.2016. Målet är att kommunfullmäktige ska godkänna detaljplanen 16.5.2016.

Korrigerad detaljplaneförslag

Beskrivning
Beskrivningens bilagor
Rapport gällande planförslagets bemötande

 

Detaljplaneförslaget var framlagt 2.4. - 4.5.2015.

Kungörelse 2.4.2015 (pdf)

Planmaterialet i pdf-format:

Detaljplaneförslag

Beskrivning

Bilaga1. Programmet för deltagande och bedömning
Bilaga 2. Markägoförhållande
Bilaga 3. Vattenförsörjningsnät
Bilaga 4a. Sammanfattning av informationsmöte för allmänheten 5.2.2013
Bilaga 4b. Sammanfattning av informationsmöte för allmänheten 7.10.2013
Bilaga 5. Pro memoria från myndighetsmöte 12.6.2013
Bilaga 6. Illustration A3
Bilaga 7. Förminskning av detaljplanekartan A3 samt detaljplanens beteckningar och bestämmelser A3
Bilaga 8. Uppföljningsblankett för detaljplanen
Bilaga 9. Exempelbilder på stugorna

 

Utkastskedet

Detaljplaneutkastet var framlagt 25.9. - 31.10.2014.

Kungörelse 25.9.2014 (pdf)

Planmaterialet i pdf-format:

Detaljplaneutkast

Detaljplanebeskrivning

Bilaga1. Programmet för deltagande och bedömning
Bilaga 2. Markägoförhållande
Bilaga 3. Vattenförsörjningsnät
Bilaga 4. Trafikutredning
Bilaga 5. Dagvattenutredning
Bilaga 6a. Naturutredning för detaljplaneområdet
Bilaga 6b. Komplettering av naturutredning
Bilaga 7a. Sammanfattning av informationsmöte för
allmänheten 5.2.2013

Bilaga 7b. Sammanfattning av informationsmöte för
allmänheten 7.10.2013

Bilaga 8. Pro memoria från myndighetsmöte 12.6.2013
Bilaga 9. Natura-bedömning
Bilaga 10. Illustration A3
Bilaga 11. Förminskning av detaljplanekartan A3
Bilaga 11. Detaljplanens beteckningar och bestämmelser A4
Bilaga 12. Uppföljningsblankett för detaljplanen
Bilaga 13. Exempelbilder på stugorna

Planutställning 2.10.2014
Man kunde även bekanta sig med detaljplaneutkastet vid en planutställning som ordnades torsdag 2.10.2014 kl. 16–19. Tack till alla deltagare!

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 30.1.2013.

Program för deltagande och bedömning, 18.3.2015 (pdf)
Kungörelse 30.1.2013 (pdf)

Öppet informations- och diskussionsmöte 5.2.2013
För dem som är intresserade av områdets planläggning ordnades ett öppet informations- och diskussionsmöte 5.2.2013 kl. 17–19. Under mötet presenterades utgångspunkterna för planeringen, och området samt planeringens mål diskuterades i grupp. Tack till alla deltagare!

Sammandrag av gruppdiskussionerna (pdf)

Planeringsmöte 7.10.2013
Planeringsmöte ordnades måndag 7.10.2013 i Servicehuset Linda, Söderkulla. Tack till alla deltagare!

Utredningar

I samband med planarbetet kommer följande separata utredningar att göras (materialet på finska i pdf-format):

Landskapsutredning (uppdaterad 18.3.2015)

Dagvattenutredning (päivitetty 18.3.2015)

Trafikutredning

Luontoselvitykset:
Aiempien luontoselvitysten koonti
Naturutredning för detaljplaneområdet
Komplettering av naturutredning
Natura-bedömning

Arkeologisk specialinventering
- Bilaga 1: Inventoitavan alueen rajaus
(inventeringsområdets avgränsning)
- Bilaga 2: Mittausdokumentointi, kohteet 1 ja 2
(Mätningsdokumentering, objekt 1 och 2)
- Bilaga 3: Mittausdokumentointi, kohde 3
(Mätningsdokumentering, objekt 3)
- Bilaga 4: Mittausdokumentointi, kohteet 4 - 6
(Mätningsdokumentering, objekt 4-6)

Senast ändrat 24.04.2018