Lapsen elatus

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen molemmilta vanhemmiltaan täysi-ikäisyyteensä saakka. Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, vanhemmat pääsääntöisesti laativat kirjallisen elatussopimuksen.

Vanhemmat neuvottelevat elatusavun määrästä lastenvalvojan luona. Oikeusministeriö on julkaissut ohjeen elatusavun laskemiseksi. Ohje on vain suositus, ja sen tehtävä on toimia neuvottelun pohjana. Elatusavun määrään vaikuttavat molempien vanhempien taloudellinen tilanne sekä lapsen elatuksen tarve. Kun elatusavun määrää arvioidaan, vanhemmilla tulee olla mukanaan seuraavat taloudellista tilannetta selventävät tositteet:

  • viimeksi vahvistettu verotustodistus
  • palkkatosite
  • tositteet muista tuloista (mm. Kelat etuudet)
  • tositteet asumiskuluista ja muista maksukykyyn vaikuttavista seikoista
  • tositteet lapsen kuluista (päivähoitomaksu, vakuutusmaksu, harrastuskulut jne.)

Elatusavun määrää voi suuntaa-antavasti arvioida elatusapulaskurin avulla.

Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen sopivasta elatusavun määrästä, elatuksesta voidaan hakea päätös käräjäoikeuden kautta.

Elatusvastuu voi jatkua myös täysi-ikäisyyden jälkeen nuoren peruskoulua seuraavan koulutuksen ajan, jos se katsotaan kohtuulliseksi. Koulutusavustuksesta on mahdollisuus laatia sopimus lastenvalvojalla.

Elatusavun määrä on sidottu elinkustannusindeksiin. Indeksi tarkistetaan vuosittain vuoden vaihteessa. Elatussopimukseen/ oikeuden vahvistamaan päätökseen elatuksesta voi hakea lastenvalvojalta ns. indeksikorotusmerkinnän. Pyynnöstä lastenvalvoja lähettää uuden tarkistetun summan toiselle osapuolelle tiedoksi.

På svenska
Viimeksi muokattu 27.05.2020

KÄYNTIOSOITE


Sosiaali- ja terveysasema
Jussaksentie 14
2. kerros
04130 Sipoo

YHTEYSTIEDOT


Lastenvalvoja
Matilda Sjöblom

puh. 050 324 3433
matilda.sjoblom@sipoo.fi
Puhelinaika:
ma ja ke klo 8-9

Lastenvalvoja
Hillamaria Tuomi-Mark
puh. 050 465 8356
hillamaria.tuomi-mark@sipoo.fi
Puhelinaika:
to 28.5.20 klo 14-15
ti 2.6.20 klo 14-15
to 4.6.20 klo 14-15
ti 9.6.20 klo 14-15
to 11.6.20 klo 14-15
ti 16.6.20 klo 14-15
to 18.6.20 klo 14-15
ti 23.6.20 klo 14-15
to 25.6.20 klo 14-15
ti 30.6.20 klo 14-15


Ethän käytä sähköpostia
luottamuksellisten tai
henkilökohtaisten tietojen
lähettämiseen
.


 

SÄHKÖINEN ASIOINTI


Varallisuusselvityslomake

Usein kysyttyä perheoikeudellisista palveluistaUsein kysyttyä

MUUALLA VERKOSSA