NG 6 Y-tomterna vid Nickby gård

Sijainnit opaskartallaDetaljplaneändring

Tre obebyggda tomter för allmänna byggnader ändrades till småhustomter. Tomterna finns på Nickby gårds område på adresserna Bybergsvägen 24 (kvarter 1426) och 16 (kvarter 1420) samt Loftvägen 12 (kvarter 1414 tomt 6).

Kommunstyrelsen har genom sitt beslut 15.1.2013 § 8 godkänt detaljplaneändringen. Planen trädde i kraft genom kungörelse 6.3.2013.

Kungörelse 23.1.2013 (pdf)
Kungörelse 6.3.2013 (pdf)

Plankarta (pdf)
Beskrivning (pdf)

Bilagor (pdf):
Bilaga 1. Program för deltagande och bedömning
Bilaga 2. Markägokarta
Bilaga 3. Rör- och ledningskarta
Bilaga 4. Utdrag ur jordmånskarta
Bilaga 5. Grundvattensområden (karta)
Bilaga 6. Gällande detaljplan/detaljplan som håller på att åsidosättas
Bilaga 7. Förminskning av detaljplanekartan
Bilaga 8. Beteckningar och bestämmelser i detaljplanen
Bilaga 9. Illustrationer:
- Kvarter 1414 t 7-8
- Kvarter 1420
- Kvarter 1426
Bilaga 10. Promemoria från planpromenaden 13.6.2012
Bilaga 11. Gatuplan för Spannmålsvägens korsning
Bilaga 12. Blankett för uppföljning av detaljplanen
Bilaga 13. Byggnadsanvisningar

Senast ändrat 23.01.2017