Sommarjobbplatsen för sommaren 2020.

Suomeksi

Ett sommarjobb i Sibbo kommun erbjuder intressanta uppgifter i en serviceinriktad och innovativ miljö.

Ansökningarna till kommunens sommararbetsplatser lämnas även i år elektroniskt via Kommunrekry. Annonserna om arbetsplatserna publicerades på kommunens hemsida 31.1. och ansökningstiden gick ut 24.2.2020. Tack för era ansöknigar!

Om det finns andra frågor gällande användning av Kuntarekry så kontakta rekrytering rekry@sibbo.fi

 

Sommararbetssedlar

Sibbo kommun har i sin budget reserverat ett anslag för att sysselsätta sibboungdomar sommaren 2020.

Inom ramen för anslaget delade vi sommararbetssedlar till företag och föreningar i Sibbo som ger unga sommarjobb. Syftet med stödet är att ge ungdomarna en möjlighet att få arbetserfarenhet för framtiden.

Den unga ansöker om arbetsplatsen själv bland de företagare som har beviljats sommarjobbssedlar. Här finns en förteckning över  företag och föreningar (pdf) som anställer ungdomar med kommunens sommararbetssedel under 2020.

 

*    *   *   *   *

Mer en 150 ungdomar sökte sommarjobb i kommunen år  2019, tack för alla!Senast ändrat 25.02.2020