BA 3
Bastukärrin työpaikka-alueen asemakaavan muutos

På svenska

Asemakaavan muutos

Bastukärrin työpaikka-alueen asemakaavamuutoksessa muutettiin lainvoimaista asemakaavaa nykytilanteessa helpommin toteutettavaksi.

Voimaantulo

 

Sipoon valtuusto on päätöksellään 15.4.2013 55.§ hyväksynyt BA 3 Bastukärrin työpaikka-alueen asemakaavan muutoksen.

Korkein hallinto-oikeus on 22.4.2014 hylännyt päätöksestä tehdyt valituslupahakemukset.

BA 3 Bastukärrin työpaikka-alueen asemakaava tulee tällä kuulutuksella voimaan.

Kuulutus 30.4.2014

 

Hyväksyminen

 

Valtuusto on päätöksellään 15.4.2013 § 55 hyväksynyt  asemakaavamuutoksen.
Päätöksestä on jätetty kaksi valitusta Helsingin Hallinto-oikeuteen.
Päätös ei ole lainvoimainen.

Kuulutus 24.4.2013

Kaava-aineisto (pdf):

Kaavakartta

Selostus

Selostuksen liitteet:
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2. Asemakaavakartan pienennös
Liite 3. Asemakaavan merkinnät ja määräykset
Liite 4. Havainnekuva (Parviainen Arkkitehdit Oy)
Liite 5. Viranomaisneuvottelun muistio
Liite 6. Vastineet mielipiteisiin ja lausuntoihin
Liite 7. Asemakaavan seurantalomake 

Selvitykset:

Liikenneselvitys (Strafica)

 
Ehdotusvaihe
 

 

Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 2.1. – 1.2.2013
Kuulutus 2.1.2013
Kaava-aineisto pdf:
Kaavakartta
Selostus
Selostuksen liitteet
1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2 Kaavakartta, pienennös A4
3 Merkinnät ja määräykset
4 Havainnekuva 
5 Viranomaisneuvottelun muistio
Vastineet kaavaluonnoksen lausuntoihin ja mielipiteisiin
SELVITYKSET 
Meluselvitys Promethor
Hulevesiselvitys FCG
Ruddamsbäckenin uomatarkastelu
Liikenneselvitys Strafic

Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 2.1. – 1.2.2013
Kuulutus 2.1.2013

Kaava-aineisto pdf:

Kaavakartta
Selostus

Selostuksen liitteet:
1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2 Kaavakartta, pienennös A4
3 Merkinnät ja määräykset
4 Havainnekuva 
5 Viranomaisneuvottelun muistio

Vastineet kaavaluonnoksen lausuntoihin ja mielipiteisiin

SELVITYKSET 
Meluselvitys Promethor
Hulevesiselvitys FCG
Hulevesiselvityksen liite
Ruddamsbäckenin uomatarkastelu
Liikenneselvitys Strafica

Mahdolliset muistutukset asemakaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisesti 1.2.2013 mennessä osoitteeseen Jakko Lyytinen, Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 Sipoo tai sähköpostitse osoitteeseen jarkko.lyytinen@sipoo.fi.

Muistutuslomake (pdf)

 

Valmisteluvaihe 
 

Kaavaluonnos oli nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti 13.9 - 12.10.2012

Kuulutus 12.9.2012

Kaavakartta
Kaavaselostus

Selostuksen liitteet
1 Osallistumis- ja arvionitisuunnitelma
2-4 Kaavakartta, merkinnät ja määräykset sekä havainnekuva SOK Oy:n uudesta logistiikkakeskuksesta
5 Viranomaisneuvottelun muistio

Kaavahankkeesta järjestettiin näyttely ti 18.9.2012 klo 14 – 19 VPK:n talossa Talmukassa, Talmankaari 50, Sipoo. Kiitos kaikille osallistujille!

 

SELVITYKSET pdf-tiedostoina

Meluselvitys Promethor:

Tiesuunnittelu FCG

Lisää selvityksiä jotka koskevat Bastukärr II ja III löytyy täältä:
BA2 BASTUKÄRR II

 

Aloitusvaihe
 

Asemakaava kuulutettiin vireille 15.12.2011.

Alueen kaavoituksesta kiinnostuneille järjestettiin avoin työpaja 4.1.2012 klo 17–19 VPK:n talossa Talmukassa (os. Talmankaari 50). Työpajassa esiteltiin suunnittelun lähtökohtia ja keskusteltiin ryhmissä alueesta ja suunnittelun tavoitteista.

Asukastilaisuuden muistio
Ryhmätyö 1 Kartta
Ryhmätyö 3 Kartta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Kuulutus 15.12.2011 (pdf)

 
Viimeksi muokattu 24.04.2018